Die belangrikheid van toewyding tot opleiding

Leerderbetrokkenheid is 'n sleutelsuksesfaktor in enige opleiding. 'n Suksesvolle opleidingsessie is een wat daarin slaag om die deelnemers te betrek, hulle aktief te maak in hul leer en hulle nuwe vaardighede te laat aanleer. Die opleiding "Ontwerp-innemende opvoedkundige aktiwiteite". op OpenClassrooms gee jou die gereedskap om sulke opleidingsessies te skep.

Wat bied hierdie opleiding?

Hierdie aanlyn opleiding lei jou deur die verskillende stadiums van die ontwerp van boeiende opvoedkundige aktiwiteite. Hier is 'n oorsig van wat jy sal leer:

  • Identifiseer die dimensies van betrokkenheid : Jy sal die ses dimensies van betrokkenheid ontdek en hoe om dit te aktiveer om die betrokkenheid van jou leerders te optimaliseer.
  • Formuleer 'n pedagogiese doelwit met inagneming van die behoeftes van die leerders : Jy sal leer hoe om pedagogiese doelwitte te formuleer wat by jou leerders aangepas is en om pedagogiese aktiwiteite te kies om hierdie doelwitte te bereik.
  • Ontwerp 'n boeiende opvoedkundige aktiwiteit : Jy sal leer hoe om opvoedkundige aktiwiteite te ontwerp wat jou leerders betrek, duidelike instruksies formuleer en effektiewe opleidingsmateriaal ontwikkel.

Wie kan by hierdie opleiding baat vind?

Hierdie opleiding is ideaal vir enigiemand wat reeds 'n eerste ervaring as 'n opleier of onderwyser het en hul opleidingsontwerpvaardighede wil verbeter. Dit sal jou help om sessies te skep van innemende en effektiewe opleiding, wat aan die behoeftes van jou leerders voldoen en hul leer bevorder.

Waarom hierdie formasie kies?

Die “Design Engaging Learning Activities”-opleiding op OpenClassrooms is om verskeie redes 'n goeie opsie. Eerstens is dit gratis, wat dit toeganklik maak vir almal, ongeag hul begroting. Boonop is dit aanlyn, wat beteken dat jy dit teen jou eie pas kan volg, waar jy ook al is. Laastens is dit ontwerp deur Olivier Sauret, 'n mede-fisika-onderwyser en opleier van opleiers, wat die kwaliteit en relevansie van die inhoud waarborg.

Wat is die voorvereistes vir hierdie opleiding?

Dit word aanbeveel om reeds 'n eerste ervaring as 'n opleier of onderwyser te hê om die meeste van hierdie opleiding te maak. Daarbenewens is dit raadsaam om die kursus "Kom aan die gang met opleidingsontwerp" te neem voordat u met hierdie opleiding begin.

Wat is die voordele van die ontwerp van boeiende leeraktiwiteite?

Die ontwerp van boeiende leeraktiwiteite hou baie voordele in. Dit laat jou toe om opleidingsessies te skep wat jou leerders betrek, hul aktiewe deelname aanmoedig en hul leer verbeter. Dit kan die doeltreffendheid van jou opleiding verhoog, jou leerdertevredenheid verbeter en die aanleer van nuwe vaardighede bevorder.

Wat is die werksgeleenthede na hierdie opleiding?

Nadat jy hierdie opleiding voltooi het, sal jy in staat wees om boeiende leeraktiwiteite te ontwerp, hetsy vir jou huidige werk of vir 'n nuwe rol. Jy sal hierdie vaardighede in verskeie kontekste kan gebruik, soos onderrig, korporatiewe opleiding, afrigting of aanlyn opleiding. Daarbenewens kan die bemeestering van die ontwerp van opvoedkundige aktiwiteite ook die deur oopmaak vir nuwe loopbaangeleenthede op die gebied van onderwys en opleiding.

Hoe kan hierdie opleiding help om jou loopbaan te verbeter?

Hierdie opleiding kan jou help om jou loopbaan op verskeie maniere te verbeter. Dit kan jou help om 'n meer effektiewe opleier of onderwyser te word, wat jou waarde vir huidige of toekomstige werkgewers kan verhoog. Dit kan jou ook help om nuwe vaardighede te ontwikkel wat nuttig kan wees in verskeie rolle en industrieë. Laastens kan dit jou voorberei vir loopbaangeleenthede in onderwys en opleiding.