Oordrag van DIF-ure na die CPF: aanmanings

Sedert 2015 vervang die persoonlike opleidingsrekening (CPF) die individuele reg op opleiding (DIF).

Vir mense wat in 2014 werknemers was, is dit hul verantwoordelikheid om die nodige stappe te neem om hul regte onder die DIF na hul persoonlike opleidingsrekening oor te dra. Omskakeling na die GPF is nie outomaties nie.

As werknemers nie hierdie stap doen nie, sal hul regte verkry permanent verlore gaan.

U moet weet dat die oordrag oorspronklik nie later nie as 31 Desember 2020 moes geskied. Maar ekstra tyd is toegestaan. Die betrokke werknemers het tot 30 Junie 2021.

Oordrag van DIF-ure na die GPF: maatskappye kan werknemers in kennis stel

Om die regtehouers bewus te maak van die DIF, loods die Ministerie van Arbeid 'n inligtingsveldtog onder werknemers, sowel as maatskappye, professionele federasies en maatskaplike vennote.

Onder sekere voorwaardes kon werknemers tot 31 Desember 2014 tot 20 uur DIF-reg per jaar verwerf, tot 'n maksimum limiet van 120 kumulatiewe ure.
Die Ministerie van Arbeid bepaal dat dit vir 'n persoon wat nog nooit hul regte gebruik het nie, 'n ...