Die wettige werktyd in Frankryk is 35 uur per week. Vir meer buigsaamheid en om soms op 'n toenemende bestelboek te reageer, is maatskappye verplig om oortyd te wend en in hierdie geval sal hulle dit uiteraard moet betaal.

Hoekom oortyd werk ?

In 2007, om te help om die koopkrag van werknemers te verbeter, is 'n wet aangeneem (TEPA-wet — Labour Employment Purchasing Power) om beide maatskappye en werknemers te ondersteun. Vir maatskappye was dit 'n kwessie van die vermindering van werkgewerskoste en vir werknemers was dit 'n kwessie van die vermindering van loonkoste, maar ook om hulle van belasting vry te stel.

Dus, in die geval van 'n piek in aktiwiteit, kan die maatskappy sy werknemers vra om meer te werk en dus oortyd te werk. Maar ander take kan as dringende werk (herstel van toerusting of gebou) aangevra word. Daar word van werknemers vereis om te aanvaar, behalwe vir 'n wettige rede.

Dit is dus werksure wat buite die wettige werksure uitgevoer word, dit wil sê meer as 35 uur. In beginsel kan 'n werknemer nie meer as 220 oortydure per jaar werk nie. Maar dit is jou kollektiewe ooreenkoms wat vir jou presiese syfers sal kan gee.

Hoe word die berekening gedoen ?

Die verhogingskoers vir oortyd is 25% vanaf die 36e uur en tot die 43e tyd. Dan word dit met 50% van die 44 verhooge uur op 48e tyd.

Aan die ander kant, as jou dienskontrak bepaal dat jy 39 uur per week moet werk, sal oortyd vanaf die 40 begin.e tyd.

Jou kollektiewe ooreenkoms kan 'n manier bied om vir hierdie oortydure te vergoed, maar oor die algemeen is dit die tariewe wat geld. Dit is hoekom dit nodig is om die kollektiewe ooreenkoms van jou maatskappy goed te ken om goed ingelig te wees van beide jou regte en jou pligte.

Hierdie oortydure kan ook vergoed word deur kompenserende rus in plaas van betaling. In hierdie geval sal die tydsduur soos volg wees:

  • 1 uur 15 minute vir ure verhoog tot 25%
  • 1 uur 30 minute vir ure verhoog tot 50%

Vanuit die 1er Januarie 2019, oortyd gewerk is nie belasbaar tot 'n limiet van 5 000 euro nie. Daar moet kennis geneem word dat die limiet 19 7 euro vir die jaar 500 is weens die COVID 2020-pandemie.

Vir deeltydse werknemers

Vir deeltydse werknemers sal ons nie praat van oortyd (wat aan die wettige werksure gekoppel is nie), maar van oortyd (wat aan die dienskontrak gekoppel is).

Die bykomende uur sal begin vanaf die tydsduur wat in die dienskontrak voorsien word. Byvoorbeeld, as 'n werknemer 28 uur per week werk, sal sy oortyd ure vanaf die 29 getel word.e tyd.

Belangrike klein detail

Dit is belangrik om 'n klein verduideliking by te voeg vir mense wat die aantal oortydure bereken. Omdat hierdie berekening altyd per week gedoen word. Byvoorbeeld, 'n werknemer wat voordeel trek uit 'n kontrak van 35 uur en wat 39 uur oor 'n week moet werk as gevolg van 'n piek in aktiwiteit en wat die volgende week 31 uur sou werk weens 'n gebrek aan werk, moet altyd voordeel trek uit sy 4 ekstra ure. Hulle sal dus tot 25% verhoog word.

Tensy daar natuurlik 'n ooreenkoms tussen die twee partye is.

Ten slotte moet daarop gelet word dat bonusse of die terugbetaling van uitgawes nie by die berekening van oortyd ingesluit is nie.

Hoe lank moet 'n maatskappybestuurder 'n werknemer vra om oortyd te werk? ?

Normaalweg word die sperdatum deur die Arbeidskode op 7 dae gestel om die werknemer te waarsku dat hy oortyd sal moet werk. Maar in geval van nood kan hierdie tydperk verminder word. Die maatskappy het soms laaste-minuut imperatiewe.

Verpligting om oortyd te werk

Die werknemer is verplig om hierdie oortydure te aanvaar. Die werkgewer kan hulle sonder enige besondere formaliteit oplê. Hierdie voordeel gee hom 'n sekere buigsaamheid in die bestuur van sy besigheid. Indien daar geen ernstige rede is nie, stel die werknemer homself bloot aan sanksies wat so ver kan strek as ontslag weens ernstige wangedrag, of selfs vir werklike en ernstige oorsaak.

Oortyd en interns

Die doel van 'n internskap wat opvoedkundig is, word geag dat die jong intern nie oortyd hoef te werk nie.

Word almal deur oortyd geraak ?

Sekere kategorieë werknemers word nie deur oortyd geraak nie, soos:

  • Kinderoppassers
  • Verkopers (hul skedules is nie verifieerbaar of beheerbaar nie)
  • Gesalariseerde bestuurders wat hul eie ure bepaal
  • Huiswerkers
  • Skoolwagters
  • Senior bestuurders

Dit is ook belangrik om daarop te let dat die solidariteitsdag nie by die berekening van oortyd ingaan nie.