Print Friendly, PDF & Email

U moet betaal word vir enige oortyd wat u gewerk het. U salarisstrokie moet aandui hoeveel uur u gewerk het en teen watter koers u vergoed is. Soms vergeet u werkgewer egter om dit te betaal. U kan dan daarop aanspraak maak. Hiervoor is dit raadsaam om 'n brief aan die betrokke departement te stuur om 'n regulering aan te vra. Hier is 'n paar voorbeeldbriewe om betaling te vra.

Enkele besonderhede oor oortyd

Elke uur wat 'n werknemer op inisiatief van sy werkgewer werk, word as oortyd beskou. Ingevolge die Arbeidswetgewing moet 'n werknemer 35 uur per week werk. Daarbenewens word die werkgewer 'n verhoging opgelê.

'N Mens moet egter nie oortyd en oortyd verwar nie. Ons kyk na die ure of 'n werknemer wat deeltyds werk. En van wie moet ure gewerk word na die tydsduur wat in sy kontrak genoem word. Soos die bykomende ure.

In watter gevalle word oortyd nie oorweeg nie?

Daar is situasies waar oortyd nie in ag geneem word nie. In hierdie soort konteks kan die werknemer in geen geval die betaling van enige verhoging eis nie. Dit sluit in die ure wat u op u eie sou besluit. Sonder versoek van u werkgewer. U kan nie elke dag twee uur laat vertrek nie. Vra dan om aan die einde van die maand betaal te word.

LEES  Beleefde uitdrukkings om te vermy in 'n professionele e-pos

Dan kan u werktyd gedefinieer word deur 'n vaste prysooreenkoms na 'n ooreenkoms wat binne u onderneming onderhandel is. Laat ons dink dat die weeklikse teenwoordigheidstyd van hierdie pakket 36 uur is. In hierdie geval word die oorskrydings nie in ag geneem nie, omdat dit in die pakket ingesluit is.

Ten slotte is daar ook gevalle waar oortyd vervang word deur kompensasie-vrye tyd, dus as u daarop geregtig is. U kan niks meer verwag nie.

Hoe om die bestaan ​​van onbetaalde oortyd te bewys?

Die werknemer wat met 'n klag oor onbetaalde oortyd wil voortgaan, het die moontlikheid om al die dokumente in te samel wat sy versoek ondersteun. Hiervoor moet hy sy werksure duidelik bepaal en die aantal oortydure waarop die dispuut betrekking het, bepaal.

Sodra alles geverifieer is. Dit staan ​​u vry om die getuienis van kollegas, die videobewaking, as getuienis aan te bied. Die skedules wat u oortyd aandui, die uittreksels uit elektroniese of SMS-boodskappe wat u interaksie met klante toon. Afskrifte van elektroniese dagboeke, rekord van tydhorlosies. Dit alles moet natuurlik vergesel word van die oortydrekeninge.

Wat u werkgewer betref, moet hy die situasie regstel as u versoek wettig is. In sommige samelewings moet u elke maand baklei. Sonder u ingryping sal die betaling van oortyd stelselmatig vergeet word.

Hoe gaan u voort met 'n klag oor die wanbetaling van u oortyd?

Oortyd wat deur personeel gewerk word, word gereeld gedoen vir die behoeftes en belangstellings van die onderneming. Dus kan die werknemer wat homself verontreg deur die wanbetaling van sy oortyd beskou, by sy werkgewer om standaardisering aansoek doen.

Verskeie stappe kan gevolg word om 'n gunstige reaksie te kry. In die eerste plek kan dit 'n toesig van die werkgewer wees. Die probleem kan dus vinnig opgelos word deur 'n brief te skryf wat u probleem uiteensit. Aan die ander kant, in die geval dat die werkgewer weier om te betaal wat hy aan u skuld. Hierdie versoek moet verkieslik per aangetekende brief met ontvangsbewys gerig word.

LEES  Kies beleefde formules wat toewyding en professionaliteit kombineer

As die werkgewer steeds nie die situasie wil oplos nie, na ontvangs van u pos. Kontak personeelverteenwoordigers om hulle van u saak te vertel en om advies in te win. Afhangend van die bedrag van u skade en u motivering. Dit hang van u af om te sien of u na die nywerheidstribunaal gaan. Of as u net die ekstra werk stop. Werk meer om dieselfde te verdien, dit is nie regtig interessant nie.

Briefsjablone vir oortydbetaling

Hier is twee modelle wat u kan gebruik.

Eerste model

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Meneer / Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum]

Geregistreerde brief met erkenning van ontvangs

Onderwerp: Versoek om oortyd te betaal

Mevrou,

As personeellid sedert [huurdatum] in [posisie] het ek [aantal gewerkte oortydure gewerk] van [datum] tot [datum]. Dit alles om by te dra tot die ontwikkeling van die onderneming en om die maandelikse doelwitte te bereik. Ek het dus die 35 uur, die wettige werktyd per week, oorskry.

Toe ek my betaalstrokie ontvang vir die maand van [die maand waar my fout opgetree het] en toe ek dit lees, het ek opgemerk dat hierdie oortydure nie getel is nie.

Dit is die rede waarom ek my toelaat om die besonderhede van my oortyd gedurende hierdie tydperk aan u te stuur [heg al die dokumente aan wat u werksure regverdig en bewys dat u oortyd gewerk het].

Ek wil u daaraan herinner dat alle oortyd verhoog moet word by die toepassing van die bepalings van artikel L3121-22 van die Arbeidswetboek. Ongelukkig was dit nie die geval met my salaris nie.

Ek vra u dus om in te gryp sodat my situasie so vinnig moontlik gereël word.

In afwagting op u antwoord, aanvaar asseblief, mevrou, my vriendelike groete.

                                               Handtekening.

Tweede model

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Meneer / Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum]

Geregistreerde brief met ontvangsbewys

Onderwerp: Versoek om oortyd te betaal

Meneer,

As deel van die werksmag van die onderneming sedert [huurdatum] in die pos van [pos], het ek 'n dienskontrak wat 'n weeklikse werktyd noem wat nie meer as 35 uur is nie. Ek het egter net my betaalstrokie ontvang en tot my verbasing is daar nie rekening gehou met die oortyd wat ek gewerk het nie.

Trouens, gedurende die maand van [maand] het ek [aantal ure] oortyd gewerk op versoek van mevrou [naam van die toesighouer] om die doelwitte van die maand te bereik.

Ek wil u daaraan herinner dat ek volgens die Arbeidswetgewing die eerste agt uur 'n verhoging van 25% en die ander vir 50% moet kry.

Ek vra u hiermee om my die verskuldigde bedrag vriendelik te laat betaal.

Dank u by voorbaat vir u tussenkoms by die rekenmeestersafdeling, aanvaar asseblief die uitdrukking van my grootste agting.

 

                                                                                 Handtekening.

Laai "Briefsjablone af om betaling vir oortyd 1 te versoek" premier-modele.docx – 1657 keer afgelaai – 20 KB

Laai "Tweede model" af second-model.docx – 1398 keer afgelaai – 20 KB