Hierdie MOOC het ten doel om die opleiding en ondersteuning van onderwysers, onderwysers-navorsers en doktorale studente in hoër onderwys te ondersteun in hul kennis van leerprosesse en in hul onderrig- ​​en evalueringspraktyke.

Dwarsdeur die MOOC sal die volgende vrae aangespreek word:

- Wat is aktiewe leer? Hoe kry ek my studente aktief? Watter animasietegnieke kan ek gebruik?

– Wat motiveer my studente om te leer? Hoekom is sommige studente gemotiveerd en ander nie?

– Wat is die leerstrategieë? Watter onderrig- ​​en leeraktiwiteite om te gebruik om studente te betrek? Hoe om jou onderrig te beplan?

- Watter evaluering van leer? Hoe om 'n portuurbeoordeling op te stel?

- Wat dek die begrip bevoegdheid? Hoe om 'n kursus, 'n diploma in vaardigheidsgebaseerde benadering te ontwikkel? Hoe om vaardighede te assesseer?

– Hoe om aanlyn- of hibriede lesse te bou? Watter hulpbronne, aktiwiteite en scenario's om aanlynleer vir studente te bevorder?

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  E-pos bemarking vir beginners