Professionele onderhoude (moet nie verwar word met jaarlikse assesseringsonderhoude nie) is verpligtend - met boetes - vir alle maatskappye, sedert die hervorming van 2014, in 2018 hersien deur die wet Avenir professionnel.

In die konteks van die gesondheidskrisis is spesifieke bepalings oor beroepsopleiding, wat werkgewers in staat stel om hul wettige verpligtinge in 'n moeilike konteks na te kom, gepubliseer in JO van 3 Desember 2020 binne 'n voorskrif, waarvan die besonderhede soos volg is:

Verlenging tot 30 Junie 2021 van die uitvoering van professionele onderhoude asook die opskorting tot die datum van die boetes waarvoor voorsiening gemaak word indien die voorraadinhoud nie binne die sperdatums uitgevoer word nie. Uitbreiding tot 30 Junie 2021 van die oorgangsmaatreël wat die werkgewer toelaat om sy verpligtinge uit hoofde van die 6-jarige kursus na te kom deur te verwys na die bepalings wat op 31 Desember 2018 van krag is, of die bepalings wat voortspruit uit die wet van 5 September 2018.

Let ook op die uitbreiding tot 30 Junie 2021 van die oorgangsmaatreël wat 'Transition pro' - kommissies en OPCO's toelaat (op fondse wat toegewy is aan die finansiering van werkstudieprogramme of addisionele bydraes, tot 'n limiet van 3 euro). finansies by