Print Friendly, PDF & Email

Professionele uitgawes 2021: ken die berekeningsmetode

Professionele uitgawes is addisionele uitgawes wat deur die werknemer aangegaan word, wat gekoppel is aan die funksie en aan die werk.

U staan ​​vry om te kies hoe u werknemers vir hul professionele uitgawes vergoed, onderhewig aan die nakoming van wetlike en kontraktuele verpligtinge.

Vergoeding vir professionele uitgawes word gewoonlik gedoen:

of deur die vergoeding van werklike uitgawes. Die werknemer word dus vergoed vir al die koste wat aangegaan is. Hy moet dan bewys lewer van sy uitgawes om vergoeding te kry; of in die vorm van vaste tariewe. Die bedrae word deur URSSAF vasgestel. Die omstandighede onderliggend aan die aangegane koste moet geregverdig word. Die werknemer kan byvoorbeeld nie vanweë 'n professionele reis na sy woning terugkeer nie;
of deur die bedrag van die koste wat die werknemer aangegaan het direk te betaal, byvoorbeeld deur 'n ondernemingskredietkaart aan die werknemer te gee of deur 'n voertuig aan die werknemer te verskaf om te reis. Professionele uitgawes 2021: vergoeding in die vorm van vaste toelaes

Vergoeding vir professionele uitgawes in die vorm van vaste toelaes het betrekking op die uitgawes van:

kos ; behuising; koste verbonde aan ...

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Vaste termynkontrak: die moontlikheid om die aantal hernuwings en die wagtydperk deur die maatskappyooreenkoms vas te stel, word verleng tot 30 Junie 2021