Moderne werk het gemaak Psigososiale risiko's (PSR) 'n voortdurend toenemende probleem in die werkplek. Vandag die stres het die eerste risiko geword vir werkers se gesondheid.

Vir die werkgewer, die voorkoming van RPS is 'n wetlike verpligting in die lig van die beduidende gevolge wat dit op die geestelike en fisiese gesondheid van individue het. Dit is ook 'n groot ekonomiese en prestasielas vir die maatskappy.

In hierdie konteks en in die lig van die veelheid van bronne van stres en die subjektiewe en soms onsigbare aard van hierdie verskynsel, is daar 'n behoefte om riglyne vir die bou te verskaf. 'n evaluering- en voorkomingsbenadering teen PSR. Hierdie MOOC bied aan hulle die geheel gereedskap om 'n streng benadering tot diagnose, evaluering en die implementering van aksies teen PSR aan te neem.