'n Tevredenheidsvraelys is 'n kliënte-opname wat deur 'n maatskappy of 'n diensverskaffer gedoen word om die mate van tevredenheid van kliënte of vooruitsigte met die dienste wat gelewer word, te bepaal. Die doel van hierdie tipe opname is om die kwaliteit van sy produkte of dienste te evalueer ten einde verbeterings te kan aanbring. die reistevredenheidsopname word dus uitgevoer met die doel om die vordering van die verblyf te evalueer.

Hoe dien ek 'n reistevredenheidsvraelys in?

'n Reistevredenheidsvraelys is daarop gemik om kliënte se menings oor die vordering van hul reis in te samel. Is hulle tevrede met die dienste wat aangebied word? Wat wil hulle verbeter? Dit is die soort vrae wat die kliëntopname-steekproef sal moet beantwoord. Een reistevredenheidsopname kan op verskillende maniere gestuur word:

 • mondelings;
 • per telefoon of SMS;
 • deur e-pos ;
 • op die rakke;
 • deur 'n webwerf;
 • deur 'n toepassing;
 • op papier.

Die onderhoudvoerders stuur die vrae na hul steekproef en ontleed die antwoorde wat verskaf word om die kliënt se vlak van tevredenheid met hul reis te bepaal. Die idee is om die dinge wat verkeerd is in die hande te kry om sodoende die kliënt se ervaring te verbeter en die dienste meer kwalitatief te maak. Jy moet weet dat die tevredenheidsopnames het 'n dubbele omvang. Hulle beïnvloed die interne prosesse van die maatskappy en die verhouding met die kliënt. Is jou kliënte tevrede of nie? 'n Tevrede kliënt is 'n kliënt wat lojaal sal word.

LEES  Organiseer geleenthede en vergaderings met Gmail in besigheid

Wat is in 'n reistevredenheidsvraelys?

Daar is baie reistevredenheidsopname sjablone. Verskeie reisagentskappe neem hierdie tevredenheidsopnames aan om hul dienste te evalueer en om voortdurend aandag te gee aan hul kliënte om dit te behou. 'n Reistevredenheidsopname sal vrae insluit oor:

 • Jou persoonlike inligting;
 • die rede vir die keuse van hierdie reisagentskap (mond-tot-mond, vorige ondervinding, publisiteit, reputasie);
 • die metode waarmee jy jou reis bespreek het (by die agentskap, via aanlynkatalogus, per telefoon);
 • algehele prestasiebeoordeling;
 • kommentaar of aanbevelings.

5 vrae vir 'n effektiewe tevredenheidsopname

Wil jy weet of jou kliënte tevrede is om saam met jou te reis? die reistevredenheidsopname is 'n baie goeie idee. Om 'n effektiewe vraelys op te stel, moet jy 5 belangrike vrae vra. Die eerste sal verband hou met die gradering wat jou kliënte aan jou toeskryf nadat hulle van jou dienste gebruik gemaak het. Hierdie vraag word die NPS genoem, 'n sleutelaanwyser van kliëntelojaliteit. Dit is deur hierdie maatstaf dat jy sal weet of jou kliënte jou by ander mense kan aanbeveel of nie. Hierdie vraag laat jou ook toe om jou kliënte in drie kategorieë te klassifiseer:

 • Die promotors ;
 • teenstanders;
 • die passiewe.

Die tweede vraag sal verband hou met die algehele assessering. Dit is 'n aanwyser genaamd CSAT. Dit is 'n waardevolle aanwyser wat maatskappye voortdurend moet monitor om kliënte se behoeftes te evalueer. Die derde vraag sal 'n oop vraag wees om die kliënt toe te laat om die gradering wat hy gegee het te verduidelik: "om watter rede(s) het jy hierdie gradering gegee?". Deur hierdie vraag sal jy jou sterk punte en ook jou swak punte ken. In die vierde vraag kan die onderhoudvoerder verskeie evalueringsvrae vra na aanleiding van die temas. Deur te tematiseer kan die onderhoudvoerder versamel meer in-diepte antwoorde oor 'n spesifieke onderwerp.

LEES  Microsoft 365: Die geheim om jou vaardighede te verbeter

Kliëntevoorstelle, 'n belangrike vraag in die tevredenheidsvraelys

Die vyfde vraag in a reistevredenheidsopname is baie belangrik. Dit behels dat die kliënt gevra word vir hul kommentaar en aanbevelings om die dienste wat gelewer word, te kan verbeter. 'n Klanttevredenheidsopname begin altyd met 'n spesifieke vraag en eindig met 'n oop vraag. Hierdie vraag stel die kliënt in staat om voorstelle te gee aan die onderhoudvoerder wat niemand anders as die diensverskaffer is nie om die kwaliteit van wat hy bied te verbeter. Hierdie vraag laat die kliënt toe om sy mening uit te spreek.

Daar moet kennis geneem word dat 'n goeie reistevredenheidsvraelys op so 'n manier saamgestel moet word dat klante belangstel om daarop te reageer. Vrae moet goed geformuleer wees. Hierdie vraelys verskaf relevante inligting aan maatskappye, dit is om hierdie rede dat die konstruksie daarvan goed versorg moet word.