Die onlangse dekades se wetenskaplike ontdekkings oor die emosies of intelligensie van ander diere lei daartoe dat ons anders daarna kyk. Hulle bevraagteken die gaping wat tussen mense en diere ontstaan ​​het en vra vir 'n herdefinisie van ons interaksies met ander diere.

Die verandering van mens-dier-verhoudings is allesbehalwe ooglopend. Dit vereis gesamentlike mobilisering van die biologiese wetenskappe en die mens- en sosiale wetenskappe soos antropologie, reg en ekonomie. En dit verg begrip van die wisselwerking van akteurs wat met hierdie onderwerpe geassosieer word, wat konflikte en kontroversies meebring.

Na die sukses van sessie 1 (2020), wat meer as 8000 leerders bymekaargebring het, bied ons jou 'n nuwe sessie van hierdie MOOC aan, verryk met agt nuwe video's oor baie aktuele kwessies soos soönoses, One Health, verhoudings met honde rondom die wêreld, diere-empatie, kognitiewe vooroordele in ons verhouding met diere, opvoeding in diere-etiek of die mobilisering van die burgerlike samelewing rondom hierdie kwessies.