Oor die algemeen kan die bedrag wat in u spaarplan vir werknemers geplaas word, eers na 'n minimum van vyf jaar vrygestel word. Maar sekere situasies kan u vroegtydig u hele of 'n gedeelte van u bates onttrek. Huwelik, geboorte, egskeiding, gesinsgeweld, aftrede, ongeskiktheid, aankoop van eiendom, opknapping van die hoofwoning, te veel skuld, ens. Wat ook al u rede is, u sal 'n vrystellingsversoek moet rig. Ontdek in hierdie artikel al die punte wat u moet onthou vir hierdie proses.

Wanneer kan u u spaarplan vir werknemers ontsluit?

Volgens die geldende reëls moet u 'n wettige tydperk van 5 jaar wag om u bates te kan onttrek. Dit het betrekking op die PEE en salarisdeelname. Dit is ook moontlik om u spaargeld onmiddellik te onttrek as dit 'n PER of 'n PERCO is.

Daarom, as 'n dringende situasie vereis dat u dit doen. U kan 'n proses begin om u spaargeld vir werknemers te ontsluit nog voor die ooreengekome tydperk. In hierdie geval is dit 'n vroeë vrylating of vroeë terugbetaling. Hiervoor moet u nietemin 'n geldige rede hê. Moet nie huiwer om ondersoek in te stel na die oorsake wat as wettig beskou word vir hierdie soort versoeke nie.

'N Paar praktiese raad

In die eerste plek is dit belangrik om die geval van vroeë vrylating wat u aangaan presies vas te stel. Sowel as die koevert waarop dit van toepassing is: PEE, Perco of kollektiewe PER. Dan sal u u versoek om vroeë vrylating moet inisieer volgens die vasgestelde sperdatums.

LEES  Hoe om 'n relevante verslag te skryf?

Weet dat elke lêer spesifiek is. Dit is dus noodsaaklik om u vooraf goed in te lig oor die verskillende voorwaardes wat in u kontrak gestel word. Moenie vergeet om enige element saam te neem wat die wettigheid van u versoek bewys nie. Heg een of meer regsdokumente in u pos aan. U sal alle kanse aan u kant stel om 'n ooreenkoms vir vroeë vrystelling te bekom. Elke situasie vereis 'n presiese bewys: huweliksertifikaat, familieboek, ongeldigheid, sterftesertifikaat, kontrakbeëindiging, ens.

Maak seker dat u die bedrag wat u wil vrystel, voordat u dit stuur. Om dieselfde rede het u nie die reg om 'n tweede betaling aan te vra nie. In hierdie geval sal u moet wag totdat u fonds verhaalbaar is.

Aansoekbriewe vir die bekendmaking van spaarplanne vir werknemers

Hier is twee voorbeeldbriewe wat u kan gebruik om u betaalbesparing te ontsluit.

Voorbeeld 1 vir 'n versoek om vroeë vrystelling van spaarplanne vir werknemers

Julien dupont
Leêr nommer :
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Fasiliteit Naam
Geregistreerde adres
Poskode en stad

[Plaas], op [Datum]

Met geregistreerde brief met ontvangsbewys

Onderwerp: Versoek om vroeë vrystelling van werknemersspaargeld

Mevrou,

Ek stel my vaardighede tot diens van ons maatskappy sedert (datum van werwing) as (aard van u posisie).

Ek dien hiermee 'n versoek in vir vroeë vrystelling van my werknemerbesparing. My kontrak is geregistreer onder die volgende verwysings: titel, nommer en aard van die kontrak (PEE, PERCO ...). Ek wil graag (gedeeltelik of gedeeltelik) van my bates onttrek.

In werklikheid (verduidelik kortliks die rede vir u versoek). Ek stuur u aangeheg (titel van u bewys) om my versoek te ondersteun.

In afwagting van 'n antwoord wat ek hoop gunstig van u is, aanvaar asseblief, mevrou, die uitdrukking van my respekvolle groete.

 

                                                                                                        Handtekening

 

LEES  Bemeester die kuns van projekkommunikasie

Voorbeeld 2 vir 'n versoek om vroeë vrystelling van spaarplanne vir werknemers

Julien dupont
Leêr nommer :
Registrasienommer :
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

 

Fasiliteit Naam
Geregistreerde adres
Poskode en stad

[Plaas], op [Datum]


Met geregistreerde brief met ontvangsbewys

Onderwerp: Brief van vroeë vrylating van werknemersdeelname

Meneer,

Aangesien (huurdatum) in u onderneming as (pos beklee), trek ek voordeel uit 'n spaarplan vir werknemers wat ek (ten volle of gedeeltelik) wil ontsluit.

Inderdaad (verduidelik die redes waarom u u versoek om ontblokkering moet indien: huwelik, skepping van sake, gesondheidsprobleme, ens.). Om my versoek te regverdig, stuur ek u as 'n aanhangsel (titel van die ondersteunende dokument).

Hiermee versoek ek die vrystelling van (bedrag) van my bates (vergeet nie om die aard van u spaarplan te spesifiseer nie).

In die hoop op 'n vinnige ooreenkoms van u kant, ontvang u, my heer, die beste groete.

 

                                                                                                                           Handtekening

 

'N Paar wenke vir die skryf van die versoekbrief

Dit is 'n formele brief wat bedoel is om u deelname aan u spaarrekening gedeeltelik of gedeeltelik vry te stel. Die inhoud van die brief moet presies en direk wees.

Maak veral seker dat u ondersteunende dokumentasie op datum is om te hoop op 'n positiewe reaksie. Dui ook die posisie aan wat u in die onderneming beklee en spesifiseer u werknemerverwysing as u een het.

Sodra u brief gereed is. U kan dit per aangetekende pos met ontvangsbewys direk aan die instansie stuur wat u spaargeld bestuur. Vir sommige ondernemings is daar die blokkeer van aansoekvorms wat van 'n aanlynplatform in PDF-formaat afgelaai kan word.

LEES  Die belangrikheid van die vakreël in 'n professionele e-pos

Let ook daarop dat u versoek binne 6 maande vanaf die datum van die geleentheid wat die vrylating toelaat, ingedien moet word.

Die tydsbeperking vir die ontsluiting van die som

U moet weet dat die oordrag van die gevraagde bedrag nie onmiddellik sal geskied nie. Dit hang af van verskeie parameters, soos die bewoording van die versoek, die afleweringstyd van die brief, ens.

Die vrystellingsperiode hang ook af van die waarderingsfrekwensie van die fondse waarin u spaarplan belê word. Die berekening van die netto batewaarde van 'n maatskappy se onderlinge fonds kan dag, week, maand, kwartaal of semester gedoen word. In die meeste gevalle is hierdie periodisiteit daagliks, wat dit moontlik maak om die som binne 'n kort tydjie vry te stel.

Sodra u blokkeerversoek aanvaar is, moet u bankrekening binne vyf werksdae gekrediteer word.

 

Download "Voorbeeld-1-vir-'n-vroeë-vrystelling-versoek-vir-werknemer-besparing.docx"

Voorbeeld-1-vir-'n-vooraf-vrystelling-versoek-vir-werknemer-besparing.docx - 12207 keer afgelaai - 15,35 KB  

Download "Voorbeeld-2-vir-'n-vroeë-vrystelling-versoek-vir-werknemer-besparing.docx"

Voorbeeld-2-vir-'n-vooraf-vrystelling-versoek-vir-werknemer-besparing.docx - 12323 keer afgelaai - 15,44 KB