As professionele persoon moet u die skryftegnieke bemeester. Die doel is om u boodskap oor te dra. In werklikheid is werkskryf 'n belangrike deel van die kommunikasie tussen 'n onderneming of enige ander onderneming. Een van die beste tegnieke om te weet of u doelwit bereik word, is om u in die leser se skoene te plaas. Hierdie proses verseker dat die ontvanger geen belangrike element mis nie. Uiteindelik is die idee om vir jouself te sê dat jy beter skryf as jy weet hoe die ontvanger die dokument gaan lees.

Die verskillende leesstrategieë

Die menslike brein het 'n groot aanpassingsvermoë, wat die professionele leser laat aanpas volgens die tipe dokument wat hy voor hom het. Die lees kan dus volledig of gedeeltelik wees.

Vir die eerste geval is dit baie belangriker om aandag te skenk aan al die besonderhede, want die leser sal woord na woord lees. Dit is baie inligting vir die brein, wat beteken dat u so eenvoudig as moontlik moet wees om u leser nie uit te put nie. In die tweede geval maak die leser 'n seleksie van inligting wat hy belangrik ag en dit is wat die tipografiese hiërargie belangrik maak.

In die meeste gevalle word gedeeltelike leeswerk in die werkplek gebruik, want baie het nie die tyd om al die dokumente van begin tot einde te lees nie. Dit is waarom dit belangrik is om 'n belangrike strategie saam te stel om op professionele lees te reageer.

Die strategieë van professionele lesers

Daar is leesstrategieë wat gereeld deur baie professionele lesers gebruik word. Almal wat werk skryf, moet dit dus integreer om hul doel te bereik. Dit is strategieë waarmee u vinniger kan lees. Dit is hoofsaaklik die opsporingstegniek en vlugtelingtegniek.

Lees in leidrade

Die leesstuk is 'n gedeeltelike navorsingslesing. Dit gaan daaroor soos 'n ontdekkingsreisiger wat presies weet waarna hy soek. Die leser skandeer dus al die teks in 'n oogopslag en vertikaal. Hierdie skandering is geskik vir kolomtekste soos tydskrifte, koerante, ens.

Lees in vluglees

Lees met behulp van die vlugtige strategie bevorder 'n skuins vee. Die doel is om nuttige inligting te vind. Die oog skandeer dus van links na regs om sleutelwoorde op te spoor om die beeld van die teks te verstaan. Dikwels is dit 'n sigsakkie. Dit kan baie help om sleutelwoorde in vetdruk te plaas. Die groot en vetdruk sal die leser inderdaad lei oor die sleutelwoorde van die teks.

Daarbenewens kan 'n sleutelwoord 'n oorgangsin, 'n koördinerende voegwoord, leestekens, 'n nuwe reël sowel as sekere soorte uitdrukkings wees.

Laastens beperk die leser hom nie tot die plek nie, want hy baseer hom daarop om die punte wat hy belangrik ag, volledig te lees.