Ingevolge die bepalings van artikel L. 1152-2 van die Arbeidswetgewing, mag geen werknemer 'n sanksie, afdanking of onderwerp word van 'n diskriminerende maatreël, direk of indirek nie, veral in terme van vergoeding, opleiding, herontplooiing , toewysing, kwalifikasie, klassifikasie, professionele bevordering, oordrag of hernuwing van die kontrak, omdat hy gely het of geweier het om herhaalde dade van morele teistering te ondergaan of dat hy getuies van sulke dade was of dit gerapporteer het en onder die voorwaardes van artikel L. 1152-3 is enige oortreding van die dienskontrak wat met inagneming van die bepalings plaasvind, dus nietig.

In 'n saak wat op 16 September beslis is, het 'n werknemer wat as ontwerpingenieur aangestel is, sy werkgewer gekritiseer omdat hy hom onregmatig aan 'n opdrag by 'n kliënteonderneming onttrek het en dit nie aan hom meegedeel het nie. die redes. Hy het in 'n brief aan sy werkgewer aangedui dat hy homself as "in 'n situasie naby teistering" beskou. Die werkgewer het ook per pos geantwoord dat 'onvoldoende of selfs afwesige kommunikasie met die kliënt', wat 'negatiewe gevolge gehad het vir die kwaliteit van die aflewerings en die respek vir die afleweringstye', hierdie besluit verduidelik. Na verskeie onsuksesvolle pogings van die werkgewer om die werknemer te ontbied vir verduidelikings

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Het ek die reg om die aantal dae betaalde verlof wat ek ontvang het, te verminder weens die ure wat nie binne die raamwerk van die gedeeltelike aktiwiteit gewerk is nie?