In terme van sosiale sekerheid, geposeerde werkers is werkers wat deur hul hoofwerkgewer na die buiteland gestuur word om tydelike opdragte in Frankryk uit te voer.

Hul verhouding van lojaliteit aan hul hoofwerkgewer duur voort vir die duur van hul tydelike opdrag in Frankryk. Onder sekere voorwaardes is jy oor die algemeen geregtig om voordeel te trek uit die sosiale sekerheidstelsel van die land waarin jy werk. In hierdie geval word sosiale sekerheidsbydraes in die land van herkoms betaal.

'n Werker wat na Frankryk gepos word en wat normaalweg in 'n lidstaat van die Europese Unie of die Europese Ekonomiese Ruimte werksaam is, bly onderhewig aan die sosiale sekerheidstelsel van daardie lidstaat.

Enige opdrag in Frankryk, ongeag die nasionaliteit van die werker, moet vooraf deur die werkgewer in kennis gestel word. Hierdie proses word uitgevoer deur die Sipsi-diens, wat onder die Ministerie van Arbeid val.

Voorwaardes waaraan voldoen moet word om die status van geposeerde werker te aanvaar

– die werkgewer is gewoond daaraan om die meeste van sy aktiwiteite uit te voer in die lidstaat waar hy gevestig is

– die lojaliteitsverhouding tussen die werkgewer in die land van herkoms en die werker wat na Frankryk gepos word, duur voort vir die duur van die pos

– die werker 'n aktiwiteit namens die aanvanklike werkgewer uitvoer

– die werknemer is 'n burger van 'n lidstaat van die EU, die Europese Ekonomiese Gebied of Switserland

– die voorwaardes is identies vir derdelandsburgers, wat gewoonlik werk vir 'n werkgewer wat in die EU, die EER of Switserland gevestig is.

Indien aan hierdie voorwaardes voldoen word, sal die werker die status van geposeerde werker kry.

In ander gevalle sal geposeerde werkers deur die Franse sosiale sekerheidstelsel gedek word. Bydraes moet in Frankryk betaal word.

Duur van opdrag en regte van intra-Europese geposeerde werkers

Mense in hierdie situasies kan vir 'n tydperk van 24 maande gepos word.

In uitsonderlike gevalle kan 'n uitstel versoek word indien die opdrag 24 maande oorskry of oorskry. Uitsonderings op die uitbreiding van die sending is slegs moontlik indien 'n ooreenkoms tussen die buitelandse organisasie en die CLEISS bereik word.

Werkers wat na die EU gepos word, is geregtig op gesondheids- en kraamversekering in Frankryk vir die duur van hul opdrag, asof hulle onder die Franse sosiale sekerheidstelsel verseker is.

Om voordeel te trek uit die dienste wat in Frankryk aangebied word, moet hulle by die Franse sosiale sekerheidstelsel geregistreer wees.

Familielede (gade of ongetroude lewensmaat, minderjarige kinders) wat werkers vergesel wat na Frankryk gepos word, is ook verseker indien hulle in Frankryk woon vir die duur van hul pos.

Opsomming van formaliteite vir jou en jou werkgewer

  1. jou werkgewer stel die bevoegde owerhede van die land waarheen jy gepos is, in kennis
  2. jou werkgewer versoek dokument A1 “sertifikaat aangaande die sosiale sekerheidswetgewing van toepassing op die houer”. Die A1-vorm bevestig die sosiale sekerheidswetgewing wat op jou van toepassing is.
  3. jy versoek die S1-dokument “registrasie met die oog daarop om voordeel te trek uit gesondheidsversekeringsdekking” van die bevoegde owerheid in jou land.
  4. jy stuur die S1-dokument onmiddellik na jou aankoms aan die Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) van jou woonplek in Frankryk.

Laastens sal die bevoegde CPAM jou registreer met die inligting vervat in die S1-vorm by die Franse sosiale sekerheid: jy en die lede van jou gesin sal dus gedek word vir mediese uitgawes (behandeling, mediese sorg, hospitalisasie, ens.) deur die skema generaal in Frankryk.

Gesekondeer werknemers van nie-lede van die Europese Unie en geassimileer

Werkers wat gepos word uit lande waarmee Frankryk bilaterale ooreenkomste onderteken het, kan voortgaan om onder die sosiale sekerheidstelsel van hul land van herkoms verseker te wees vir die hele of 'n gedeelte van hul tydelike diens in Frankryk.

Die duur van die werker se dekking deur die sosiale sekerheidstelsel van sy land van herkoms word bepaal deur die bilaterale ooreenkoms (van 'n paar maande tot vyf jaar). Afhangende van die ooreenkoms, kan hierdie aanvanklike tydperk van tydelike opdrag verleng word. Dit is belangrik om die bepalings van elke bilaterale ooreenkoms na te gaan om die raamwerk van die oordrag (duur van die oordrag, werkers se regte, risiko's gedek) beter te verstaan.

Vir die werknemer om voort te gaan om voordeel te trek uit die normale sosiale sekerheidstelsel, moet die werkgewer, voor sy aankoms in Frankryk, 'n tydelike werksertifikaat van die sosiale sekerheidskakelkantoor van die land van herkoms versoek. Hierdie sertifikaat bevestig dat die werker steeds deur die oorspronklike gesondheidsversekeringsfonds gedek word. Dit is nodig vir die werker om voordeel te trek uit die bepalings van die bilaterale ooreenkoms.

Let daarop dat sommige bilaterale ooreenkomste nie alle risiko's dek wat verband hou met siekte, ouderdom, werkloosheid, ens. Die werker en die werkgewer moet dus bydra tot die Franse sosiale sekerheidstelsel om die koste te dek wat nie gedek word nie.

Einde van sekonderingsperiode

Aan die einde van die aanvanklike opdrag of die verlengingstydperk, moet die uitgewekene werker ingevolge 'n bilaterale ooreenkoms by Franse sosiale sekerheid geaffilieer wees.

Hy kan egter kies om voort te gaan om voordeel te trek uit die sosiale sekerheidstelsel van sy land van herkoms. Ons praat dan van 'n dubbele bydrae.

Hier is die stappe om te volg as jy in hierdie geval is

  1. jy moet bewys lewer van jou registrasie by die sosiale sekerheidstelsel van jou land van herkoms
  2. jou werkgewer moet jou land se sosiale sekerheid skakelkantoor kontak om 'n sertifikaat van tydelike versending te verkry
  3. die sosiale sekerheid van jou land sal jou affiliasie vir die duur van jou sekondering deur 'n dokument bevestig
  4. sodra die dokument uitgereik is, hou jou werkgewer 'n afskrif en stuur vir jou 'n ander
  5. die voorwaardes vir die dekking van jou mediese uitgawes in Frankryk sal afhang van die bilaterale ooreenkoms
  6. as jou sending uitgerek word, sal jou werkgewer magtiging van die skakelkantoor in jou land moet versoek, wat dit mag aanvaar of nie. Die CLEISS moet die ooreenkoms goedkeur om die verlenging te magtig.

In die afwesigheid van 'n bilaterale sosiale sekerheidsooreenkoms, moet werkers wat na Frankryk gepos word, deur die algemene Franse sosiale sekerheidstelsel gedek word.

'n Paar interessante feite oor die Franse taal

Frans word deur meer as 200 miljoen mense op alle vastelande gepraat en is tans die vyfde mees gesproke taal ter wêreld.

Frans is die vyfde mees gesproke taal ter wêreld en sal in 2050 die vierde mees gesproke taal wees.

Ekonomies is Frankryk 'n groot rolspeler in die luukse-, mode- en hotelsektore, sowel as in die energie-, lugvaart-, farmaseutiese en IT-sektore.

Franse taalvaardighede maak die deure oop vir Franse maatskappye en organisasies in Frankryk en in die buiteland.

In hierdie artikel sal jy 'n paar wenke vir leer gratis Frans.