Die term verlof word gewoonlik gebruik om te verwys na die vyf weke van betaalde verlof. Maar dit is nie altyd die geval nie; dieselfde term bevat verskeie ander betekenisse. In hierdie nuwe artikel oor die onderwerp fokus ons op elf nuwe soorte verlof.

In die volgende paar reëls sal ons poog om u vaderskapsverlof, siekteverlof en veral sabbatsverlof te ontdek. Ons hoop dat ons benadering u in staat sal stel om al hierdie blare en die modaliteit daarvan te ontdek en dat dit alles nuttig vir u sal wees.

DIE VERLOFPATERNITEIT EN ONTVANGS VAN DIE KIND

In Frankryk word vaderskap- en kindersorgverlof gelys in die artikels L1225-35, L1226-36 en D1225-8 van die Arbeidskode. Dit word beskikbaar gestel aan alle werknemers wat vaders word, ongeag hul professionele aktiwiteit, senioriteit, tipe dienskontrak en sosiale status. Selfstandige werkers kan ook van hierdie tipe verlof gebruik maak. Die lengte van vaderskap- en kindersorgverlof verskil volgens die aantal geboortes. Dit duur 11 dae, insluitend naweke waar daar 'n enkelgeboorte is, 18 dae in geval van veelvuldige geboortes. Daarbenewens kan dit na die 3 wettige dae van geboorteverlof geneem word.

Die 11/18 dae van vaderskap en kindersorgverlof kan nie verdeel word nie.

AANVAARDINGSVERLOF

Aannemingsverlof is verlof wat elke werkgewer verpligtend is om aan enige werknemer wat een of meer kinders aanneem, toe te staan. As die dienskontrak nie salarisonderhoud dek nie, kan die werknemer wat hierdie verlof geneem het, vergoed word as hy aan die volgende voorwaardes voldoen:

 • is minstens tien maande by die sosiale sekerheidstelsel geregistreer
 • het gemiddeld 200 uur gewerk gedurende die drie maande wat die aanneming voorafgaan.

Die duur van aannemingsverlof kan duur:

 • 10 weke vir 'n eerste of tweede kind
 • 18 weke wanneer u 'n derde of meer kind aanneem
 • 22 weke as dit 'n meerdere aanneming is en u reeds twee afhanklike kinders het.
LEES  Professionele afrigting vir professionele ontwikkeling, gratis professionele afrigting

Dit begin gewoonlik in die week voor die aanneming van die kind (ers) en kan gekombineer word met die drie dae van verpligte geboorteverlof.

Die verlof kan tussen die twee ouers verdeel word, wat 'n verdere 11 of 18 dae sal toevoeg indien verskeie kinders in die huis geïntegreer is.

 SIEK KINDERVERLOF

Siekkindverlof is verlof waarmee 'n werknemer tydelik van die werk afwesig kan wees om sy siek kind te kan versorg. Volgens die bepalings van artikel L1225-61 van die Arbeidswetgewing, geld sekere voorwaardes vir hierdie verlof, insluitend die feit dat:

 • die kind van die werknemer moet jonger as 16 wees,
 • die werknemer moet verantwoordelik wees vir die kind.

Aan die ander kant word verlof vir kinders nie toegestaan ​​volgens die senioriteit van die werknemer of volgens sy posisie in die onderneming nie. Kortom, die werkgewer is verplig om dit aan enige werknemer van die onderneming toe te ken.

Hierdie verlof behalwe dat dit nie betaal word nie, het 'n duur wat wissel na gelang van die ouderdom en die aantal kinders van die werknemer. Dit duur dus:

 • 3 dae vir 'n kind onder 16,
 • 5 dae vir 'n kind jonger as 1 jaar,
 • 5 dae vir 'n werknemer wat 3 kinders onder die ouderdom van 16 versorg.

In sommige gevalle gee die kollektiewe ooreenkoms 'n langer verlofperiode vir siek kinders toe.

SABBATIESE VERLOF           

Sabbatsverlof is hierdie verlof wat aan enige werknemer die reg bied om vir 'n gereguleerde tydperk afwesig te wees van die werk, vir persoonlike gemak. Dit kan slegs toegestaan ​​word aan 'n werknemer wat:

 • ten minste 36 maande senioriteit binne die onderneming,
 • met gemiddeld 6 jaar professionele aktiwiteite,
 • wat nie baat gevind het by individuele opleidingsverlof nie, verlof het om 'n besigheid of sabbatsverlof gedurende die voorafgaande ses jaar binne die onderneming te begin.

Die duur van die sabbatsverlof wissel meestal tussen 6 en 11 maande. Daarbenewens ontvang die werknemer gedurende hierdie periode geen vergoeding nie.

 VERLOOR VIR DIE DOOD

Die Arbeidswetgewing, volgens sy artikel L3142-1, maak voorsiening vir die geval van die dood van 'n lid van die gesin se werknemer vir spesifieke verlof bekend as doodverlof. Dit word toegeken aan alle werknemers sonder enige senioriteitsvoorwaarde. Daarbenewens varieer die duur van die rouverlof afhangende van die verband wat die werknemer met die oorledene deel. Dit is dus:

 • 3 dae in die geval van die dood van 'n getroude gade, 'n siviele vennoot of 'n lewensmaat.
 • 3 dae vir die dood van die moeder, vader, broers of susters of skoonouers (vader of moeder)
 • 5 dae vir die dramatiese geval van die verlies van 'n kind.
LEES  Die grondbeginsels van webbemarking: gratis opleiding

Sekere kollektiewe ooreenkomste het die tydperk wat deur die wet vasgestel is, verleng. 'N Nuwe wet moet binnekort verskyn om die verlof vir 'n dooie kind tot 15 dae uit te brei.

 OUERPESENSIEVERLOF

Die wet maak voorsiening vir alle werknemers met spesiale verlof genaamd ouerverlof. Hierdie verlof gee die werknemer die moontlikheid om werk te stop om sy kind te versorg wat 'n gesondheidstoestand sou bied wat beperkende sorg en 'n volgehoue ​​teenwoordigheid benodig.

Ouersverlof word slegs toegeken aan werknemers in die privaatsektor, permanente staatsamptenare, nie-permanente agente en leerlinge.

Kortom, dit word slegs toegestaan ​​as die kind 'n gestremdheid, 'n ernstige siekte het of die slagoffer is van 'n besondere beduidende ongeluk. Ongelukkig is dit onbetaald en het dit 'n maksimum duur van 310 dae.

LOOPBAANVERLOF

Ingevolge die wet 2019-1446 van 24 Desember 2019 is enige werknemer geregtig om werk te stop om hulp te verleen aan 'n geliefde wat 'n ernstige outonomieverlies of ongeskiktheid sou hê. Hierdie verlof, genaamd versorgerverlof, het geen impak op die werknemer se diens nie.

Om daarby voordeel te trek, moet die werknemer gemiddeld 1 jaar senioriteit binne die onderneming hê. Daarbenewens moet die familielid wat gehelp moet word, permanent in Frankryk woon. Dit kan dus 'n eggenoot, 'n broer, 'n tante, 'n neef, ens. Wees. Dit kan ook 'n bejaarde wees wat 'n noue band met die werknemer het.

Die verlof van versorger is beperk tot 3 maande. Dit kan egter hernu word.

Sommige kollektiewe ooreenkomste bied gunstiger voorwaardes; moenie vergeet om navraag te doen nie.

 FAMILIE SOLIDARITEIT VERLOF

Die wet maak voorsiening vir werknemers wie se geliefde die slagoffer is van 'n ongeneeslike siekte, 'n spesiale verlof genaamd familie-solidariteitsverlof. Danksy hierdie verlof kan die werknemer tydelik verminder of ophou werk om 'n geliefde wat ernstig geraak word beter te versorg. Laasgenoemde kan 'n broer, 'n suster, 'n opkoms, 'n nasaat, ens. Wees.

LEES  Om Franse arbeidsreg te ken: Gids vir Duitsers

Die duur van die familie-solidariteitsverlof is 'n minimum van 3 maande en 'n maksimum van 6 maande. Daarbenewens kan die werknemer gedurende die verlofperiode 21 dae vergoeding (voltyds) of 42 dae vergoeding (deeltyds) ontvang.

HUWELIKSVERLOF

Die wet maak voorsiening vir alle werknemers buitengewone verlofdae vir die huwelik, PACS of die huwelik van een van hul kinders. Ingevolge die bepalings van artikels L3142-1 en die volgende van die Arbeidswetgewing, is enige werkgewer verplig om betaalde huweliksverlof of PACS toe te staan ​​aan werknemers wat dit versoek. Daarbenewens kan die werknemer dit benut, ongeag of hy CDD, CDI, internskap of tydelike werk is.

Kortom, as 'n werknemer trou of 'n PACS sluit, baat hy 'n verlof van vier dae. In die geval van die huwelik van sy kind is die werknemer geregtig op een dag vry.

VOLTYDSE OUERVERLOF

Voltydse ouerverlof is 'n ander soort verlof wat aan die werknemer toegeken word tydens die geboorte of aanneming van 'n kind. Dit word toegestaan ​​aan enige werknemer wat gemiddeld 1 jaar ouderdom in die onderneming het. Hierdie senioriteit word oor die algemeen beoordeel volgens die geboortedatum van die kind of die datum van aankoms in die huis van die aangenome kind.

Voltydse ouerverlof vir hoogstens 1 jaar, onder sekere voorwaardes hernu. Aan die ander kant, as die kind die slagoffer is van 'n ongeluk of 'n ernstige gestremdheid, is dit moontlik om die verlof met nog een jaar te verleng. Die voltydse ouerverlof is egter nie betaal nie.

VERLOF VIR OEFENING VAN 'N PLAASLIKE POLITIEKE MANDAAT

Die wet maak voorsiening vir enige werknemer wat 'n plaaslike politieke mandaat uitoefen om voordeel te trek uit magtigings en uurkrediete. Die verlof vir die uitoefening van 'n plaaslike politieke mandaat gee die werknemer dus die moontlikheid om sy verpligtinge na te kom volgens sy mandaat (verkose streeks-, munisipale of departementele).

Daar moet onder meer op gelet word dat die duur van hierdie afwesighede nie vooraf bepaal is nie. Daarbenewens is alle werkgewers verplig om die verkose werknemer die tyd te gee wat nodig is om hul mandaat behoorlik uit te oefen.