Dit is nie ingewikkeld nie. Berei 'n professionele oorgangsprojek (PTP) voor. 'N Goeie manier om na opleiding te gaan sonder om 'n sent te betaal. 'N Kollega het die bevallingstydperk benut om te oefen. Gedurende hierdie tyd is dit u wat na sy lêers omsien. Dit is die wonder van telwerk. By sy terugkeer danksy sy nuwe vaardighede. Hy is nou verantwoordelik vir die bestuur van u werk. Hierdie verstommende situasie pla jou geweldig. U het nie u ure in moeilike tye getel nie. En ons het jou al vergeet.

Hoe kan u 'n professionele oorgangsprojek voorberei?

U dink dit is tyd dat u u kundigheid verbeter. En meer breedweg om domeine te verander. Al berei u voor vir 'n kompetisie of eksamen. Sodat alles volgens die reëls geskied. U werkgewer moet voor die aanvang van die opleiding van u projek in kennis gestel word. Om voordeel te trek uit die voormalige Individuele Opleidingsverlof (CIF). Nuut Professionele Oorgangsprojek. U moet noodwendig respek hê vir a aantal voorwaardes.

Wat is die sperdatums en voorwaardes wat nagekom moet word om met opleiding te gaan?

Afhangend van u saak, is die sperdatums wat gevolg moet word nie dieselfde nie.

Gestel jy is op 'n permanente of tydelike CDI.

  • U moet u brief minstens 4 maande voor die aanvang van die opleiding stuur. As u opleiding tot 6 maande of langer strek.
  • In die geval van opleiding van minder as 6 maande of deeltyds. Dan is twee maande voldoende.

Stel u voor dat u 'n vastetermynkontrak het.

  • U versoek moet gedurende die termyn van u kontrak gedoen word. Deur 'n tydperk van 3 maande te respekteer.
  • As u van plan is om te oefen na afloop van die kontrak. Natuurlik het u geen versoek om dit by u werkgewer in te dien nie. U versoek moet egter die CPIR terwyl u nog onder kontrak is. En dit vir 'n opleiding wat tot 6 maande na die einde van u kontrak sal begin.

As u nie 'n vastetermynkontrak het nie, maar 'n tydelike werker het. U versoek moet gerig word aan die agentskap vir tydelike indiensneming wat u in diens neem

Kan my versoek geweier word?

In CDI het u werkgewer 'n maksimum van een maand om op u te reageer. Geen reaksie van hom nie. U versoek word as aanvaar beskou. Met dien verstande dat die versoek betyds ontvang is. Dan is u versoek volledig en u het voldoende senioriteit (24 maande).

U werkgewer kan ook besluit om u opleiding uit te stel. Drie gronde kan ingeroep word.

  • U werk in 'n struktuur van 100 of meer werknemers. 2% van die werknemers is reeds in 'n professionele oorgangsprojek. U sal op u beurt moet wag. U word op die waglys geplaas.
  • U werk in 'n struktuur van minder as 100 werknemers. 'N Kollega is op PTP. U sal moet wag totdat hy van die opleiding af terugkom. Slegs een persoon oor dieselfde tydperk kan in PTP wees.
  • U afwesigheid kan nadelig wees vir die gladde bestuur van die onderneming. Om diensredes kan u versoek tot 9 maande uitgestel word.

Aandag 9 maande vanaf die aanvangsdatum van die opleiding, geskeduleer met vertrek. En nie vanaf die datum van u versoek nie. Moenie tyd mors nie. Stuur 'n nuwe pos met nuwe datums.

As tydelike werker kan die onderneming vir tydelike werk nie u projek uitstel nie. Tensy die begin van die opleiding en u versoek tydens dieselfde missie kom. Maar ook in hierdie geval. As u langer as 1200 uur wil gaan oefen. Of om 'n nuwe kwalifikasie te verwerf. Die opleiding kan nie uitgestel word nie.

Brief om u werkgewer in kennis te stel van u professionele oorgangsprojek

U pos moet per aangetekende brief met ontvangsbewys gestuur word. Dit sal u baie probleme bespaar. Dit moet verskeie noodsaaklike inligting bevat:

  • Die datum en duur van die opleiding.
  • Die naam en inhoud van hierdie opleiding.
  • Kontakbesonderhede en die naam van die organisasie wat hierdie opleiding aanbied.

Sodra die voorafgaande ooreenkoms van u baas verkry is. U kan sorg dat die pos aan die gesamentlike interprofessionele komitee gerig word vir befondsing.

Tipiese voorbeeld van 'n versoek vir 'n professionele oorgangsprojek

Moenie vergeet om te spesifiseer dat u u versoek rig nie. Onderhewig daaraan om 'n plek in 'n opleidingsorganisasie te vind. En die aanvaarding van die finansiering van u oorgangsprojek deur die CPIR van Transitions Pro in u streek. Dit sal u toelaat om by u pos te bly, in geval van weiering van befondsing.

 

Van Voornaam
Jou adres
Poskode

 

 (Maatskappynaam)
Vir die aandag van (Meneer, Mevrou)
Maatskappy Adres

In (Stad), op (datum)

 

Onderwerp: Versoek om afwesigheid in die konteks van a

Professionele oorgangsprojek

(Meneer), (Mevrou),

Werker in ons groep nou al 10 jaar. Ek is verantwoordelik vir die bestuur van ons IT-toerusting. Alhoewel ek amptelik is, is ek net 'n data-invoerder.

Na hierdie lang tyd. Ek voel die behoefte om aan 'n kwalifiserende opleiding deel te neem om myself te verbeter. En ek hoop om my status te verander.

In hierdie gees kies ek die opleiding "Computer Assistent Technician". Verskaf deur " Naam en adres van die opleidingsorganisasie »En in perfekte harmonie met my professionele oorgangsprojek.

Hierdie opleiding vind plaas oor 30/11/2020 tot 02/02/2021 oor 'n tydperk van 168 uur. Ek is dus die eer om met hierdie brief u om verlof vir hierdie tydperk te vra.

Ek stel hierdie versoek onderworpe aan die bevestiging van my toelating deur die opleidingsorganisasie en die finansiering van my projek deur die CPIR of Transitions Pro " Naam van u streek ".

By voorbaat dankie vir al die aandag wat u aan my versoek sal gee. En natuurlik beskikbaar om dit te bespreek. Aanvaar (meneer, mevrou) die uitdrukking van my beste groete.

 

   Van Voornaam
Handtekening

 

Laai af "Tipiese voorbeeld van 'n versoek vir 'n professionele oorgangsprojek"

tipiese-voorbeeld-van-versoek-vir-'n-professionele-oorgangsprojek.docx – 6188 keer afgelaai – 12,98 KB