U stel jouself beslis nou baie vrae. As ek my kinders tuis moet hou, is aanlynwerk nie vir my moontlik nie. Watter meganismes het die regering ingestel vir al hierdie situasies?

U kan nie telekommunikeer en na 'n kind onder 16 omsien nie.

Die regering het 'n buitengewone meganisme met siekteversekering ingestel op grond van werkstop. U kinders word noodwendig deur die huidige beheermaatreëls beïnvloed.

U is geregtig op hierdie atipiese siekteverlof en die daaglikse toelaes wat daarmee gepaard gaan.

As u kind jonger as 16 is:

- Dat dit vir u onmoontlik is om op 'n afstand te werk, is dat u derhalwe verplig is om alle aktiwiteite te stop om u kinders te oppas.

- U kind is jonger as 16 jaar op die dag waarop die stop voorgeskryf word.

As u kind 16 jaar of ouer is, is u nie geregtig op enige vergoeding nie. Met die uitsondering van kinders onder 18, Gestremde, in normale tye in gespesialiseerde inrigtings onderrig.

Hoe lank duur hierdie werk?

Die siekteverlof wat aan u uitgereik word, kan tot 14 kalenderdae strek. Dit wil sê dat u 14 dae sal moet tel, insluitend naweke vanaf die voorskrif van die siekteverlof. 'N Nuwe verklaring moet elke 14 dae afgelê word tot aan die einde van die bevallingstydperk. Slegs een van die twee ouers kan voordeel trek uit hierdie toestel. Dit is nietemin moontlik om dit tussen die vader en die moeder te deel en dit ook terloops te verdeel.

LEES  Inreisvereistes en visum- en paspoortprosedures in Frankryk

Wat is die stappe wat u moet neem?

As werknemer het u geen ander stappe om te doen as om u werkgewer in kennis te stel nie. U werkgewer stuur al die nodige inligting aan u CPAM. In werklikheid is dit die vraag om aan te dui dat dit nie moontlik is om te telwerk nie, tuis onderhou. Werknemers aan die algemene skema word by hierdie meganisme ingesluit. Hierdie stelsel is nie van toepassing op openbare amptenare en persone wat afhanklik is van ander spesiale skemas nie. Selfstandige mense sorg dat hulle die verklaring by die gesondheidsversekering aflê.

Wanneer gaan u u toelaes insamel?

Sedert u werkgewer die prosedure uitvoer op die webwerf wat vir hierdie doel voorsien word. U is geregtig op daaglikse toelaes, onderhewig aan tjeks deur gesondheidsversekering. U salariselemente moet inderdaad volgens die gewone prosedure oorgedra word. Afhangend van die situasie in u streek, kan die tyd dat hierdie inligting ingesamel en verwerk word, langer of korter wees. 'N Interessante punt om te onthou, u sal betaal word vir al u vakansiedae. Sonder dae van gebreke en sonder tjeks rakende die opening van u regte.

Voorbeeld e-pos Verklaring van kindersorg by die huis.

Hier is 'n amptelike voorbeeld, eenvoudig, sertifikaat om per pos of e-pos aan jou werkgewer te stuur. Jy kan, as jy wil, dit met ontvangserkenning stuur deur die aanlyn dienste van die poskantoor af.

Bonjour,

Ek wens, ek hoop vir 'n baie vinnige terugkeer na my pos, sluit ek, soos ooreengekom, my kindersorgsertifikaat by.

LEES  Open 'n telefoonlyn en vind 'n internetdiensverskaffer in Frankryk

Sien jou baie gou

Voornaam NAME

 

                                       Verklaring van kindersorg by die huis

Ek, die ondergetekende "Voornaam Achternaam van die werknemer", bevestig dat my kind "Voornaam Achternaam van die kind", verouderd "ouderdom van die kind" jare ingeskryf is by die onderneming "Naam van die inrigting" van die gemeente "Naam van die gemeente", gesluit vir die periode van "datum" tot "datum" as deel van die bestuur van die coronavirus-epidemie.

Ek bevestig dat ek die enigste ouer is wat 'n werkonderbreking versoek om my kind tuis te hou.

    Gedoen op "plek" op "datum"

"Voornaam Van van werknemer"

           "Handtekening"