Steeds relatief onbekend aan die algemene publiek, die kollektiewe belange koöperatiewe verenigings - SCIC - het aan die einde van 735 2017 getel en groei met 20% per jaar. Hulle bring al die belanghebbendes byeen wat belangstel om 'n kollektiewe reaksie te verskaf op 'n kwessie wat in 'n gebied geïdentifiseer is, binne 'n streng wetlike raamwerk.

Die SCIC is 'n kommersiële en samewerkende maatskappy waarin plaaslike gemeenskappe vryelik die hoofstad kan betree en aan noodwendig gedeelde bestuur kan deelneem: die plek van elkeen is duidelik, want dit word beheer deur regsreëls (maatskappyreg, samewerking en plaaslike owerhede) en deur die kontrak tussen die lede. Onlangse institusionele veranderinge versterk die legitimiteit en verantwoordelikhede van plaaslike gemeenskappe, van die munisipaliteit tot die streek, in die handhawing en ontwikkeling van ekonomiese en maatskaplike aktiwiteite in hul gebied.

Hierdie uitdagings van sosiale en ekonomiese kohesie dryf gemeenskappe om nuwe maniere van aksie uit te vind, hernude en bemeesterde vorme van publiek-private vennootskap. Die SCIC's reageer op hierdie begeerte deur plaaslike akteurs en inwoners toe te laat om betrokke te raak by die ontwikkeling van hul grondgebied saam met plaaslike gemeenskappe. Wanneer 'n plaaslike owerheid aan 'n SCIC deelneem, speel dit 'n aktiewe rol saam met ander plaaslike akteurs om die kwaliteit en doeltreffendheid van openbare besluitneming te verbeter, om by te dra tot die legitimiteit daarvan en om die sosiale en ekonomiese samehorigheid van die gemeenskap te versterk. .

Die doel van hierdie opleiding is om jou hierdie innoverende instrument wat die SCIC is te laat ontdek: sy beginsels van skepping en werking, die panorama van bestaande SCIC's, hul ontwikkelingspotensiaal. Jy sal ook die metodes van samewerking tussen plaaslike owerhede en Scic ontdek.