Die spaarrekening is een van die voordele waarby 'n werknemer voordeel kan trek in 'n onderneming. Dit is 'n soort verbintenis van die werkgewer teenoor sy werknemers om hulle toe te laat om hul verlof en rus te geniet wat nie later geneem is nie. Om van die saak ontslae te raak, moet sommige formaliteite gevolg word en 'n versoek is verpligtend. Hier is 'n voorbeeldbrief vir die gebruik van 'n tydbesparingsrekening. Maar eers, sommige begrippe oor hierdie voordeel sal altyd nuttig wees.

Wat is die tydbesparingsrekening?

Die tydbesparingsrekening of CET is 'n toestel wat deur 'n onderneming tot voordeel van sy werknemers ingestel word om hulle in staat te stel om voordeel te trek uit die ophoping van regte op betaalde verlof. Dit kan dan later aangevra word, hetsy binne dae of in die vorm van vergoeding wat die werknemer op 'n tydbesparingsrekening kan plaas.

Die opstel van 'n tydbesparingsrekening is egter die gevolg van 'n konvensie of kollektiewe ooreenkoms. Hierdie ooreenkoms bepaal dan die voorwaardes vir die verskaffing en gebruik van die CET volgens dieartikel L3151-1 van die Arbeidswetgewing. Die werknemer kan dit dus gebruik om sy verlofregte wat nie geneem word nie, in te vorder deur 'n versoek aan sy werkgewer te rig.

Wat is die voordele van die tydbesparingsrekening?

Die voordele van die tydbesparingsrekening kan beide vir die werkgewer en vir die werknemer wees.

Voordele vir die werkgewer

Die oprigting van 'n tydspaarrekening maak dit moontlik om die belasbare winste van die maatskappy te verminder danksy die bydrae van die dae wat in die CET oorgedra is. Laasgenoemde laat die werkgewer ook toe om werknemers te motiveer en te behou deur hulle toe te laat om voordeel te trek uit die voorwaardes volgens hul behoeftes.

Die voordele vir die werknemer

Die CET laat die werknemer gewoonlik toe om voordeel te trek uit 'n aftreespaarskema met sy verlofregte. Dit kan ook vrygestel word van kapitaalwinsbelasting, 'n geleidelike staking van aktiwiteit finansier of verlof vergoed.

Hoe kan u 'n tydbesparingsrekening opstel?

Die tydbesparingsrekening kan opgestel word op grond van 'n maatskappyooreenkoms of 'n konvensie of deur 'n konvensie of 'n takooreenkoms. Met hierdie ooreenkoms of ooreenkoms moet die werkgewer dus onderhandel oor die reëls wat geld vir die tydbesparingsrekening.

Onderhandelinge hou veral verband met die rekeningbestuursmetodes, die rekeningfinansieringsvoorwaardes en die gebruiksvoorwaardes van die tydbesparingsrekening.

Hoe kan u die tydbesparingsrekening finansier en gebruik?

Die tydbesparingsrekening kan betyds of in geld gefinansier word. Die regte wat bespaar word, kan te eniger tyd gebruik word. Die verskaffing van die CET vereis egter 'n versoek aan die werkgewer mits die klousules nagekom word.

In die vorm van tyd

Die CET kan gefinansier word met verlof wat vir die vyfde week verkry is, kompenserende rus, oortyd of RTT vir werknemers met vaste pryse. Dit alles om aftrede te verwag, die dae sonder betaling te finansier of geleidelik na deeltydse werk oor te gaan.

In die vorm van geld

Die werknemer kan effektief voordeel trek uit sy verlofregte in die vorm van geld. Wat laasgenoemde betref, is daar die werkgewersbydrae, salarisverhogings, verskillende toelaes, bonusse, besparings binne 'n PEE. Aan die ander kant kan jaarlikse verlof nie in geld omgeskakel word nie.

Deur hierdie opsie te kies, kan die werknemer voordeel trek uit bykomende inkomste. Hy kan ook sy PEE of sy PERCO oorplaas om 'n maatskappy se spaarskema of 'n groepaftreeskema te finansier.

Sommige modelle van briewe waarin die gebruik van 'n tydbesparingsrekening gevra word

Hier is 'n paar voorbeeldbriewe om u te help om 'n finansieringsversoek uit die CET te doen met betaalde vakansie, bonusse of RTT's en 'n versoek om 'n tydbesparingsrekening te gebruik.

Befondsing van 'n tydspaarrekening

Van Voornaam
adres
Poskode
pos

Maatskappy ... (Maatskappynaam)
adres
Poskode

                                                                                                                                                                                                                      (Stad), op ... (Datum)

 

Onderwerp: Befondsing van my tydspaarrekening

Meneer Direkteur,

Volgens die memorandum wat aan ons meegedeel is [datum van die memo], het u alle werknemers gevra om jaarliks ​​met saldo's voordeel te trek voor die [sperdatum vir verlof].

Vanweë die vertrek met verlof van sommige werknemers en ten einde 'n goeie werking van die onderneming te verseker, kan ek dus nie die res van my betaalde verlof neem nie, dit wil sê [die aantal dae verlof oorblywende] dae betaal.

Daar word gesê, volgens artikel L3151-1 van die Arbeidswetgewing, word genoem dat ek voordeel kan trek uit hierdie betaalde vakansiedae in geldelike vorm. Ek neem dus die vrymoedigheid om u hiermee te skryf om u saldo wat ooreenstem met hierdie vakansiedae in my tydbesparingsrekening in te betaal.

In afwagting van 'n gunstige reaksie van u, aanvaar asseblief die sentimente van my hoogste agting.

                                                                                                                  Handtekening

Gebruik van regte wat aan 'n tydspaarrekening toegeken word

Van Voornaam
adres
Poskode
pos

Maatskappy ... (Maatskappynaam)
adres
Poskode

                                                                                                                                                                                                                      (Stad), op ... (Datum)

Onderwerp: Gebruik my tydbesparingsrekening

Meneer,

Dit is 'n paar jaar sedert my tydsbesparingsrekening opgestel is. Ek kon dus [bedrag van die saldo in die CET] euro insamel, wat gelykstaande is aan [aantal verlofdae wat nie geneem is nie] dae verlof.

Hiermee, en volgens artikel L3151-3 van die Arbeidskode, wil ek u in kennis stel van my wens om 'n projek binne 'n liefdadigheidsvereniging te finansier uit my verworwe regte in my tydspaarrekening.

Dankie dat u so spoedig moontlik die nodige gedoen het. Ek is egter tot u beskikking vir verdere inligting.

Glo, meneer die direkteur, my beste groete.

 

                                                                                                                                    Handtekening

 

Laai "Tydspaarrekeningbefondsing" af

food-count-epargne-time.docx – 10514 keer afgelaai – 12,77 KB

Laai "Tydbesparingsrekening brief sjabloon" af

time-savings-account-letter-template.docx – 10937 keer afgelaai – 21,53 KB