Uitstel van mediese besoeke wat voor 2 Augustus 2021 moet plaasvind

Die verordening maak voorsiening vir 'n moontlike uitstel van mediese ondersoeke wat voor 2 Augustus 2021 verstryk.
Onthou egter dat nie alle mediese besoeke uitgestel kan word nie. 'N Besluit het dus die uitstel binne 'n maksimum van een jaar na die verstryking van:

die aanvanklike inligting- en voorkomingsbesoek (VIP) (behalwe vir sekere bevolkings in gevaar: minderjariges, swanger vroue, nagwerkers, ens.) en die hernuwing daarvan; die hernuwing van die aanlegtoets en die tussentydse besoek vir werkers wat voordeel trek uit versterkte monitering, behalwe vir werkers wat blootgestel is aan ioniserende straling wat in kategorie A geklassifiseer is.

Meer besonderhede met ons artikel “Mediese besoeke in 2021: wat is u verpligtinge? ".

Hierdie besluit wat die besoeke uiteensit wat al dan nie mag uitgestel word, is slegs van toepassing op mediese besoeke wat voor 17 April 2021 beplan is. 'N Nuwe teks moet dus binnekort aanvaar word om die uitbreiding van die uitstelmaatreël in ag te neem.

Die behoud van die nuwe rol van die beroepsgeneesheer tot 1 Augustus 2021

Om beter teen Covid-19 te veg, is nuwe voorregte aan dokters gegee in ...