Vaardigheidsontwikkelingsplan

'N Maatskappy wat sy personeel en daardeur groei wil ontwikkel. Kan gebaseer wees op 'n plan vir vaardigheidsontwikkeling. Dit is verskeie opleidingsaksies wat deur die werkgewer goedgekeur moet word vir hul werknemers. Fokus op hierdie 4-punt benadering.

Wat is 'n vaardigheidsontwikkelingsplan?

Sedert 1 Januarie 2019 word die opleidingsplan die vaardigheidsontwikkelingsplan. Dit bring al die opleidingsaktiwiteite van die werkgewer vir sy werknemers bymekaar. Omdat die opleidingsaksie 'n professionele doelstelling bereik, sal elke departement die opleidingsbehoeftes van sy werknemers beoordeel.

Na afloop van die opleiding het die werknemers nuwe kennis en kennis opgedoen. Hulle sal ook hul kennis en ervaring kan opdateer of versterk om hul huidige of toekomstige posisie te behou.

Vaardigheidsontwikkeling kan deur persoonlike of groepsafrigting gedoen word. Professionele vergaderings op werksfeeste of forums word ook beplan as deel van 'n vaardigheidsontwikkelingsplan.

Die ontwikkeling van 'n vaardigheidsontwikkelingsplan is nie verpligtend vir die werkgewer nie, maar dit word sterk aanbeveel. Hierdie menslikehulpbronaksie help om werknemers se gevoel van behoort te ontwikkel. In werklikheid sal 'n werknemer wat by 'n vaardigheidsontwikkelingsplan geïntegreer is, produktief en gemotiveerd wees.

LEES  Begrip van belastingopgawes

Wie is die belanghebbendes in 'n vaardigheidsontwikkelingsplan?

Twee partye is bekommerd oor die vaardigheidsontwikkelingsplan:

Die werkgewer

Dit kan alle ondernemings raak, hetsy dit 'n VSE, 'n MKB of 'n industrie is. Die implementering en implementering van die vaardigheidsontwikkelingsplan is die besluit van die werkgewer. Laasgenoemde mag dit in werklikheid nie gebruik as hy nie die behoefte ervaar nie.

Die medewerkers

Alle werknemers, hetsy bestuurders, bestuurders of bestuurders, kan deel uitmaak van 'n vaardigheidsontwikkelingsplan. Dit is deel van die normale dienskontrak. Sodra 'n werknemer in kennis gestel is van 'n vaardigheidsontwikkeling, moet laasgenoemde dit bywoon. Let daarop dat selfs werknemers op vastetermynkontrakte of vir proeftydperke by die vaardigheidsontwikkelingsplan ingesluit kan word. Maar dit hang van die maatskappye af.

Die weiering van die werknemer om aan opleiding deel te neem, kan beskou word as insubordinasie wat lei tot professionele wangedrag. Die geregverdigde afwesigheid van 'n werknemer tydens opleiding omdat hy siekverlof is of met verlof is. Natuurlik is dit geen gevolge nie.

Boonop, as 'n werknemer nie by die vaardigheidsontwikkelingsplan opgeneem is nie, kan hulle vra om deel te neem na 'n onderhoud met hul N + 1 (hiërargie). Laasgenoemde sal sy behoeftes regverdig deur 'n onderhoud en evaluering.

Die werknemer sal al sy regte tydens die opleiding behou. Sy vergoeding en voordele bly onveranderd. As daar 'n voorval tydens opleiding is, sal dit as 'n werkongeluk beskou word.

LEES  Inreisvereistes en visum- en paspoortprosedures in Frankryk

Die werknemer wat tydens opleiding afwesig is, kan baat vind by 'n regstellende sessie indien sy afwesigheid geregverdig was. Soos mediese rus, hospitalisasie of 'n familie-imperatief. Verlof, selfs al is beplande sowel as uitsonderlike verlof maak nie deel uit van 'n geregverdigde afwesigheid van opleiding vir vaardigheidsontwikkeling nie.

Hoe kan u 'n vaardigheidsontwikkelingsplan opstel?

Die ontwikkeling van 'n vaardigheidsontwikkelingsplan vergemaklik die opleiding. Die implementering daarvan begin met die opsporing van opleidingsbehoeftes.

Byvoorbeeld: u is die kommunikasiebestuurder, u taak is om interne en eksterne kommunikasie te bestuur. U het opleiding in digitale kommunikasie nodig om die reputasie van u onderneming te optimaliseer. As die onderwerp vir u nuut is of as u 'n paar basiese beginsels het om meer oor te leer. U benodig opleiding in digitale kommunikasie.

U N + 1 dien die versoek in die vorm van 'n dokument aan die hiërargie in. Dit moet die toegevoegde waarde, die impak en die duur van die opleiding vir die onderneming insluit. Na die validering van die hiërargie gaan die versoek na mensehulpbronne, wat die toepaslike diensverskaffer sal soek om die opleiding uit te voer. Opleiding kan intern of buite die onderneming plaasvind. Die koste word deur die werkgewer gedra.

Aan die einde van die opleiding sal 'n regstreekse beoordeling van die prestasies aan u voorgelê word. Dit bepaal die vaardigheidsvlak wat u in die veld verwerf het. Daarbenewens sal 'n vaardigheidsbeoordeling gedoen word om u resultate te beoordeel. Hierdie aksie word gedurende die evalueringsperiodes volgens die kalender van u onderneming uitgevoer. Oor die algemeen voer geformaliseerde strukture elke kwartaal of twee keer per jaar vaardigheidsbeoordelings uit.

LEES  Begrip van belastingopgawes

Die vaardigheidsontwikkelingsplan moet tot 'n tasbare resultaat vir die onderneming lei. Benewens die kennis van die werknemer, moet die struktuur onder meer sy berugtheid op sosiale netwerke verhoog.

Hoe kan u erken dat 'n vaardigheidsontwikkelingsplan suksesvol was?

Baie leiers erken nie die doeltreffendheid van 'n vaardigheidsontwikkelingsplan nie. Dit kan een van die redes wees. Sommige strukture vind dit nie nodig om opleiding aan hul werknemers te stuur nie. Hulle dink dat die vaardighede op hul eie deur te leer werk.

Baie prestasie-aanwysers kan egter gemeet word deur die implementering van 'n opleidingsaksie. As ons byvoorbeeld die voorbeeld neem van 'n kommunikasiebestuurder wat opleiding in Gemeenskapsbestuur ondergaan het. Die deelnemer het verskeie vaardighede verwerf, soos die inoefening van bemarking, analitiese studies en die bemeestering van digitale instrumente. U kan onder meer u motivering en u gevoel van behoort voel.

Die beste ding om te doen om regte resultate te kry. Dit is 'n soort bewys dat u vaardighede vooraf is. En dit, wat ook al die veld is. As u die volgende ses maande alleen oefen. Oor die skepping van alle soorte dashboards in Excel. Dit dan, sodra die geleentheid hom voordoen, u kollegas bied. Of jou baas, fantastiese opsporingskaarte. Dit is duidelik dat u vra vir opleiding in Excel. Niemand sal twyfel oor die nut van hierdie opleiding nie. U vaardighede is al getoon. Dit sal slegs 'n eenvoudige formaliteit wees. Die moontlikheid vir u om u kundigheid te verhoog.