Koers van skadeloosstelling en die gedeeltelike aktiwiteitstoelaag: gemeenregtelike regime

In gedeeltelike aktiwiteit betaal u werknemers 'n uurlikse vergoeding wat ooreenstem met 70% van hul bruto vergoeding. Die maksimum vergoeding vir die berekening van die skadeloosstelling is beperk tot 4,5 SMIC.

Vanaf 1 Februarie 2021 sou die uurlikse tarief verhoog word tot 60% van die bruto verwysingsvergoeding. Hierdie daling word tot 1 Maart uitgestel. Die uurtarief van die toelaag bly dus tot en met 70 Februarie op 28% vasgestel.

Die bepaling wat bepaal dat die netto skadeloosstelling wat betaal word nie die werknemer se gewone netto uurlikse vergoeding mag oorskry nie en wat spesifiseer dat die netto skadeloosstelling en vergoeding na aftrekking van die verpligte bydraes en bydraes wat deur die werkgewer teruggehou word, moet geld vanaf 1 Februarie. Maar die inwerkingtreding daarvan word ook tot 1 Maart 2021 uitgestel.

Tot 31 Januarie 2021 is die uurtarief van die gedeeltelike aktiwiteitstoelaag vasgestel op 60% van die bruto uurlikse vergoeding van die betrokke werknemer binne die limiet van 4,5 uurlikse minimumloon. Dit moes vanaf 36 Februarie 1 tot 2021% van die werknemer se vorige bruto salaris styg.

Maar as gevolg van die situasie ...

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Dit is moontlik om digitale beroepe op te lei deur u CPF te mobiliseer en met die hulp van die staat!