Jy het pas uitgevind dat jy swanger is. Dit is baie goeie nuus vir jou en jou huweliksmaat! Ons is verheug en stuur vir julle ons opregte gelukwensing.

Maar jy het dalk nog nie die tyd geneem om uit te vind oor jou kraamverlof nie. Daarom het ons al die inligting wat vir jou nuttig sal wees hier versamel.

Eerstens is jy nie verplig om jou werkgewer van jou swangerskap in te lig voordat jy met kraamverlof gaan nie, selfs wanneer jy aangestel word (insluitend op vastetermynkontrakte). U kan dit dus mondeling of skriftelik aankondig wanneer u wil. Om voordeel te trek uit al jou regte, moet jy egter bewys van swangerskap voorlê.

Maar dit is veiliger om vir die eerste 3 maande te wag, want die risiko van miskraam is hoër gedurende hierdie eerste trimester. Dit is soos vir diegene rondom jou, dit is beter om 'n bietjie te wag en jou vreugde by jou huweliksmaat te hou.

Dan, konkreet, hoe sal dit gebeur ?

Sodra jy jou swangerskap aangekondig en geregverdig het, is jy gemagtig om afwesig te wees vir die verpligte mediese ondersoeke. (Neem asseblief kennis dat bevallingsvoorbereidingsessies nie as verpligtend beskou word nie). Dit is deel van jou werksure. Maar, vir die behoorlike funksionering van die maatskappy, is dit miskien raadsaam dat die 2 partye saamstem.

Die skedules bly dieselfde, al werk jy snags, maar deur met jou werkgewer te bespreek, is reëlings moontlik, veral wanneer jy in jou swangerskap vorder en jy moeg is. Aan die ander kant moet jy nie meer aan giftige produkte blootgestel word nie. In hierdie geval kan jy 'n posverandering versoek.

Maar die wet maak vir niks voorsiening as jy staande werk nie! Jy het dan die moontlikheid om dit met die beroepsgeneesheer te bespreek wat sal oordeel of jy geskik is om jou pligte voort te sit.

Hoe lank is kraamverlof ?

Jy sal dus geregtig wees op kraamverlof wat jou sal toelaat om voor te berei vir die koms van jou kind. Hierdie tydperk is rondom die verwagte datum van jou aflewering. Dit word in 2 stadiums opgedeel: voorgeboortelike verlof en nageboortelike verlof. Hier is in beginsel waarop jy geregtig is:

 

KIND VOORgeboortesverlof NA-geboorteverlof TOTAAL
Vir die eerste kind 6 weke 10 weke 16 weke
Vir die tweede kind 6 weke 10 weke 16 weke
Vir die derde kind of meer 8 weke 18 weke 26 weke

 

Deur jou ginekoloog sal jy nog 2 weke voor aflewering en 4 weke daarna kan kry.

Indien die geboorte voor die verwagte datum plaasvind, verander dit nie die duur van jou kraamverlof nie. Dit is die nageboortelike verlof wat dan verleng sal word. Net so, as jy laat kraam, bly nageboortelike verlof dieselfde, dit word nie verminder nie.

Wat sal jou vergoeding wees tydens jou kraamverlof? ?

Natuurlik sal jy tydens jou kraamverlof 'n toelaag ontvang wat soos volg bereken sal word:

Die dagtoelaag word bereken op die lone van die 3 maande wat jou kraamverlof voorafgaan of van die 12 voorafgaande maande in die geval van seisoenale of nie-aaneenlopende aktiwiteit.

Sosiale sekerheid plafon

Jou lone word in ag geneem binne die limiet van die maandelikse sosiale sekerheidsplafon vir die huidige jaar (d.w.s. 3€428,00 vanaf 1 Januarie 2022). Hulle kan ook oorweeg word vir die 12 maande wat jou kraamverlof voorafgaan as jy 'n seisoenale of tydelike aktiwiteit het.

Bedrag van die maksimum daaglikse toelae

Vanaf 1 Januarie 2022 het die maksimum bedrag van die daaglikse kraamtoelaag is €89,03 per dag voor aftrekking van 21% heffings (CSG en CRDS).

Hierdie vrywarings sal natuurlik onder sekere voorwaardes betaal word:

  • Jy was vir ten minste 10 maande voor jou swangerskap verseker
  • Jy het ten minste 150 uur gewerk in die 3 maande wat jou swangerskap voorafgegaan het
  • Jy het ten minste 600 uur gewerk gedurende die 3 maande wat jou swangerskap voorafgegaan het (tydelik, vaste termyn of seisoenaal)
  • Jy ontvang werkloosheidsvoordeel
  • Jy het die afgelope 12 maande werkloosheidsvoordeel ontvang
  • Jy het vir minder as 12 maande opgehou werk

Ons beveel aan dat jy by jou werkgewer nagaan vir die kollektiewe ooreenkoms waarvan jy afhanklik is wie hierdie toelaes kan aanvul. Net so is dit nuttig om saam met u onderlinge te sien op watter verskillende bedrae u geregtig is.

As jy 'n intermitterende presteerder is, moet jy na dieselfde voorwaardes verwys as werknemers op vastetermyn-, tydelike of seisoenale kontrakte. Jou skadeloosstelling sal op dieselfde manier bereken word.

En vir die liberale beroepe ?

Wat werknemers betref, moet jy op die verwagte geboortedatum vir ten minste 10 maande bygedra het. In hierdie geval sal jy voordeel kan trek uit:

  • 'n Vaste moederrustoelaag
  • Daaglikse toelaes

Moederrustoelaag is aan jou verskuldig as jy vir 8 weke ophou werk. Die bedrag is 3 euro op 428,00er Januarie 2022. Die helfte sal aan die begin van jou kraamverlof betaal word en die ander helfte na aflewering.

Dan kan jy daaglikse toelaes eis. Hulle sal betaal word op die dag van jou staking van aktiwiteit en vir 'n minimum van 8 weke, insluitend 6, na bevalling.

Die bedrag word volgens jou URSSAF-bydrae bereken. Dit kan nie hoër as 56,35 euro per dag wees nie.

Jy moet ook by jou onderlinge versekeringsmaatskappy nagaan, wat jou sal inlig oor jou bykomende regte.

Jy is 'n samewerkende eggenoot 

Die status van medewerkende gade stem ooreen met 'n persoon wat saam met sy gade werk, maar sonder om 'n salaris te ontvang. Sy dra egter steeds by tot gesondheidsversekering, aftrede, maar ook werkloosheid. Die berekeningsbasisse is identies aan dié van die liberale professies.

vroulike boere

Natuurlik word jy ook deur kraamverlof geraak. Maar dit is die MSA (en nie die CPAM nie) wat jou gedurende hierdie tydperk ondersteun. As jy 'n operateur is, begin jou kraamverlof 6 weke voor jou verwagte datum van aflewering en gaan voort 10 weke daarna.

Dan sal jou MSA vir jou vervanging betaal. Dit is sy wat die bedrag vasstel en dit direk aan die vervangingsdiens betaal.

Jy kan egter self jou plaasvervanger huur, die toelae sal dan gelyk wees aan die lone en maatskaplike koste van die werknemer binne die perk wat deur die ooreenkoms bepaal word.