Le koopkrag verteenwoordig die stel goedere en ander markdienste wat 'n huishouding in staat is om te verrig. Met ander woorde, koopkrag is die vermoë van inkomste om verskillende aankope te doen. ’n Land met hoë koopkrag dra natuurlik by tot sy ontwikkeling. As gevolg hiervan, hoe groter die verskil tussen inkomste en die prys van markdienste, hoe groter word die koopkrag.

In hierdie artikel gee ons jou idees om die beter te verstaanverhoogde koopkrag.

Hoe om die toename in koopkrag te skat?

Daar is waargeneem dat koopkrag in die afgelope jare relatief toegeneem het. Aan die ander kant dink die meeste Franse mense dat daar 'n stagnasie, of selfs 'n vermindering in hul koopkrag is. Jy moet weet dat tussen 1960 en 2021, die aankoopvermoë van die Franse word gemiddeld met 5,3 vermenigvuldig.

Bowendien, tussen die oortuigings van huishoudings en die syfers wat verband hou met koopkrag wat ekonome vir elke land vasstel, kan die teenstrydigheid maklik opgemerk word. Inderdaad, wanneer 'n statistikus 'n verhoging in koopkrag maak, sal die huishouding agterkom dat dit aan die einde van die maand nie meer in staat is om die markgoedere of dienste te bekom wat hy kon aangekoop het deur te vergelyk met 'n paar maande gelede nie.

Gevolglik is dit die evolusie, veral die toename in koopkrag self, wat ekonome, huishoudings en politici interesseer.

Dit is belangrik om daarop te wys dat INSEE (die Nasionale Instituut vir Statistiek en Ekonomiese Studies) geen besonderhede verskaf rakende dieverandering in koopkrag van elke huishouding. Vir skat die evolusie van koopkrag van elk word dit dus aanbeveel om omskakelaars of simulators wat op webwerwe gevind word, te gebruik.

Watter idees moet in ag geneem word om 'n toename in koopkrag te skat?

Die evolusie van koopkrag is eenvoudig gekoppel aan dié van inkomste (die werker se salaris, sy kapitaal, die verskillende gesins- en maatskaplike voordele, ens.) en die pryse van markdienste.

Daarom, as dieverhoogde inkomste hoog is in vergelyking met dié van pryse, sal die koopkrag natuurlik meer verhoog word. Andersins sal koopkrag verminder word as die pryse van markdienste hoër is in verhouding tot inkomste.

Daarom is dit nie dieprysverhoging wat noodwendig 'n afname in koopkrag beteken, veral wanneer inkomstegroei hoër as prysgroei is.

Verskeie begrippe maak dit moontlik om die evolusie van koopkrag te skat

  • inflasie,
  • die verbruikersprysindeks,
  • vooraf-toegewyde uitgawes.

Inflasie is die verlies aan koopkragt geldeenheid wat merkbaar is deur die wêreldwye en blywende styging in pryse.

verbruikersprysindeks, of die VPI, is wat jou help om die prysvariasie van verskillende aankope en ander dienste wat deur huishoudings verbruik word, te skat. Dit is hierdie indeks wat inflasie meet en die berekening van die toename in koopkrag moontlik maak. Dit bepaal selfs die evolusie van die pryse van huurgeld en onderhoudsgeld.

Vooraf toegewyde uitgawes word deur huishoudings ontwikkel en dit is noodsaaklike uitgawes wat vir die grootste deel moeilik is om te heronderhandel. Dit sluit huur, elektrisiteitsrekeninge, versekeringspryse, mediese sorg, ens.

Dit is belangrik om te beklemtoon dat verdienste inkomste nie die enigste indeks is om huishoudings se koopkrag en die evolusie daarvan te meet nie. Dit is noodsaaklik om die maatskaplike aanbiedinge en die verskillende belastings wat betaal word, in ag te neem. Ons merk dus op dat die meting van die toename in huishoudelike koopkrag blyk te wees kompleks wees.

Watter maatreëls word in ag geneem om koopkrag te verhoog?

Na aanleiding van die eise van geel baadjies in Frankryk, verskeie punte word in ag geneem vir 'n toename in koopkrag:

  • die verskillende belastings verbonde aan behuising af te skaf;
  • verhoog die minimum vir ouderdom;
  • 'n belastingkrediet vir persoonlike dienste op te lê;
  • hulp te verleen vir ekologiese oorgang soos 'n energiebewys, energiebesparingsertifikate, 'n ekologiese oorgangsbonus, 'n omskakelingsbonus, ens.

Daarbenewens het die wet drie maatreëls ingestel wat in ag geneem moet word koopkrag verhoog :

  • 'n spesiale koopkragbonus gegee deur maatskappye wat nie deur sosiale sekerheidsbydraes geraak word nie;
  • die vrystelling van bydraes op die salaris word op oortyd gemaak;
  • die koers van algemene maatskaplike bydrae (GSV) op vervangingslone is 6,6% vir sommige afgetredenes.