Print Friendly, PDF & Email

Die wet op die finansiering van sosiale sekerheid van 2021 verdubbel die duur van die herklassifikasieverlof in geval van professionele heropleiding. Herklassifikasieverlof word gedurende die kennisgewingstydperk geneem en die werknemer ontvang sy gewone vergoeding. As die herklassifikasieverlof die kennisgewingstydperk oorskry, bepaal die wet dat die toelaag wat die werkgewer gedurende hierdie tydperk betaal het, onderworpe is aan dieselfde sosiale stelsel as die gedeeltelike toelaag. Laasgenoemde maatreël is ook van toepassing op mobiliteitsverlof binne die perk van die eerste 12 maande van die verlof of 24 maande ook in die geval van beroepsopleiding.

Herontplooiingsverlof en mobiliteitsverlof: bevordering van terugkeer na werk

Herklassifikasie verlof

In ondernemings met ten minste 1000 XNUMX werknemers, moet die werkgewer, wanneer 'n ontslag oorweeg word, die betrokke werknemer herontplooiingsverlof aanbied.
Die doel van hierdie verlof is om die werknemer toe te laat om voordeel te trek uit opleidingsaksies en 'n werksoekondersteuningseenheid. Befondsing vir herontplooiingsaksies en vergoeding word deur die werkgewer verskaf.

Die maksimum duur van hierdie verlof is in beginsel 12 maande.

Mobiliteitsverlof

Binne die raamwerk van 'n kollektiewe ooreenkoms met betrekking tot kollektiewe beëindiging van kontrakte of met betrekking tot die bestuur ...

LEES  Die versorgings- en ondersteuningsberoepe is besig om te werf