Telwerk: wat is die huidige aanbevelings?

Telwerk moet die reël wees vir alle aktiwiteite wat dit toelaat. Dit moet 100% wees vir werknemers wat al hul take op afstand kan uitvoer. Sedert 6 Januarie 2021 kan 'n werknemer egter versoek om persoonlik een dag per week, met u instemming, persoonlik terug te kom (sien ons artikel "Nasionale protokol: verslapping van die aanbeveling van telewerk tot 100%").

Alhoewel gesondheidsmaatreëls onlangs versterk is, veral met betrekking tot sosiale afstand en maskers, en die eerste minister op 29 Januarie 'n doeltreffende gebruik van versterkte telewerk aangekondig het, is daar sedert 6 Januarie geen verandering aangebring in die gesondheidsprotokol daaroor nie.

In die opdrag wat dit pas aan die arbeidsinspektorate uitgereik is, bevestig die Algemene Direktoraat van Arbeid baie duidelik dat diewanneer die take telewerk kan word, moet dit telewerk wees. Telewerk kan gebruik word as die aard van die take dit toelaat, of gedeeltelik as slegs sekere take op afstand uitgevoer kan word.

Die moontlikheid om een ​​dag per week persoonlik terug te kom om die risiko van isolasie te voorkom, is voorwaardelik ...