Die eerste vraag wat by my opkom is natuurlik: "Hoekom doen 'n MOOC"?

Asmatiese siekte is 'n algemene siekte wat 6 tot 7% ​​van die Franse bevolking affekteer, of ongeveer 4 tot 4,5 miljoen mense. Hierdie siekte is verantwoordelik vir 900 sterftes per jaar.

Maar vir die oorgrote meerderheid pasiënte is dit 'n chroniese en veranderlike siekte wat soms aanwesig en belemmerend is en soms afwesig is met die misleidende indruk dat hulle nie meer asma het nie. 'n Siekte wat sy ritme, sy simptome, sy probleme afdwing en wat die pasiënt dikwels dwing om te “bestuur”. Hierdie valse gevoel van bemeestering waar ons uiteindelik aanpas by wat asma afdwing. Asma is dus 'n siekte waarvan die simptome in die algemeen onvoldoende beheer word ten spyte van die doeltreffendheid van bestaande behandelings.

Hierdie MOOC, wat saam met gesondheidswerkers en asmatiese pasiënte saamgestel is, het ten doel om 'n opvoedkundige hulpmiddel te bied wat asmapasiënte in staat stel om hul siekte beter te ken, te bemeester, te beheer en hul eie aanspreeklikheid en outonomie buite die perseel van sorg te verbeter.

Die MOOC bestaan ​​uit onderhoude met asmapasiënte sowel as kursusse van professionele gesondheidswerkers en/of omgewingspesialiste wat op 'n daaglikse basis betrokke is by die hantering van asma.