Voorbeeld bedankingsbrief vir vertrek vir opleiding

[Voornaam] [Sender Naam]

[Adres]

[Poskode] [Dorp]

 

[Naam van werkgewer]

[Aflewerings adres]

[Poskode] [Dorp]

Geregistreerde brief met ontvangsbewys

Onderwerp: Bedanking

Mevrou, meneer,

Ek stel u hiermee in kennis van my besluit om te bedank uit my pos as 'n pizza-afleweringspersoon binne u maatskappy, effektief [gewenste vertrekdatum].

Hierdie besluit was nie maklik om te neem nie, maar ek het besluit om professioneel op te lei in 'n veld wat beter by my aspirasies en my vaardighede pas.

Ek wil my kennisgewing eerbiedig, in ooreenstemming met die bepalings van my dienskontrak, en ek is dus bereid om te werk tot [einddatum van kennisgewing]. Ek onderneem om al die opdragte wat aan my toevertrou is gedurende hierdie tydperk uit te voer, en om my bystand aan my opvolger te verleen sodat hy vinnig by sy posisie aanpas.

Ek wil graag die hele span bedank vir die verwelkoming en die samewerking wat ek tydens my diens ontvang het. Ek het baie geleer as 'n pizza-afleweraar, veral oor spanwerk, tydsbestuur en probleemoplossing. Hierdie vaardighede sal beslis vir my nuttig wees in my nuwe professionele projek.

Ek is tot u beskikking vir enige vraag of administratiewe formaliteit rakende my bedanking.

Aanvaar asseblief, Mevrou, Meneer, die uitdrukking van my beste groete.

 

              [Kommune], 29 Januarie 2023

                                                    [Teken hier]

[Voornaam] [Sender Naam]

 

Laai “bedankingsbrief-model-vir-vertrek-in-opleiding.docx” af

template-de-resignation-letter-for-departure-in-training.docx – 5233 keer afgelaai – 16,13 KB

 

Voorbeeld bedankingsbrief vir skuif na 'n nuwe pos

[Voornaam] [Sender Naam]

[Adres]

[Poskode] [Dorp]

 

[Naam van werkgewer]

[Aflewerings adres]

[Poskode] [Dorp]

Geregistreerde brief met ontvangsbewys

Onderwerp: Bedanking

Mevrou, meneer,

Dit is met leedwese dat ek my besluit aankondig om uit my pos as afleweringseun in jou pizzeria te bedank.

Ek was baie bly om vir jou te werk, maar het onlangs 'n werksaanbod ontvang wat beter by my vaardighede en vlak van opvoeding pas. Ek dink dit is tyd dat ek nuwe uitdagings aanpak en nuwe professionele geleenthede ondersoek.

Ek wil jou bedank vir die ondervinding wat ek opgedoen het en die vaardighede wat ontwikkel is tydens my diens as 'n pizza-afleweraar. Hierdie werk het my in staat gestel om my sin vir organisasie, strengheid, spoed, kliënteverhoudings en probleemoplossing te ontwikkel.

Ek is oortuig daarvan dat die vaardighede wat jy in jou maatskappy opgedoen het, vir my nuttig sal wees in my nuwe pos. Ek is ook bereid om my opvolger te help oplei.

Ek wil jou bedank vir jou vertroue en ondersteuning deur hierdie professionele ervaring.

Ek bly tot u beskikking vir enige vrae rakende my vertrek en die oorgang.

Aanvaar asseblief, Mevrou, Meneer, die uitdrukking van my beste groete.

 

        [Kommune], 29 Januarie 2023

                                                    [Teken hier]

[Voornaam] [Sender Naam]

 

Laai "bedanking-vir-evolusie-na-'n-nuwe-post-pizza-afleweringsman.docx" af

bedanking-vir-evolusie-tot-'n-nuwe-poste-pizza-deliverer.docx – 5331 keer afgelaai – 16,06 KB

 

Voorbeeldbrief van bedanking weens reisprobleme

 

[Voornaam] [Sender Naam]

[Adres]

[Poskode] [Dorp]

 

[Naam van werkgewer]

[Aflewerings adres]

[Poskode] [Dorp]

Geregistreerde brief met ontvangsbewys

Onderwerp: Bedanking

Mevrou, meneer,

Ek wil u hiermee in kennis stel van my besluit om uit my pos as pizza-afleweraar te bedank.

Sedert my aanstelling het ek baie geleer oor spanwerk, kommunikasie, tydsbestuur en probleemoplossing. Ek het ook groot ondervinding opgedoen met die aflewer van pizzas, die bestuur van gemotoriseerde tweewielmotors en om die stad en sy omgewing te leer ken.

Maar soos julle weet woon ek tans in [woonplek], wat nogal ver is. Ongelukkig veroorsaak dit vir my baie vertragings om betyds by die werk te kom. Ek het probeer om oplossings te vind, maar ek kon nie hierdie probleem oplos nie.

Ek wil jou bedank vir die geleentheid wat jy my gegee het om vir jou maatskappy te werk en vir al die vaardighede wat ek opgedoen het. Ek is vol vertroue dat ek hierdie vaardighede in my toekomstige werk sal kan gebruik.

Ek bly beskikbaar vir al die administratiewe formaliteite wat nodig is vir my bedanking. En ek onderneem om alles moontlik te doen om my plaasvervanger te help om vinnig te integreer en om te sorg vir aflewerings vinnig.

Aanvaar asseblief, Mevrou, Meneer, die uitdrukking van my beste groete.

 

            [Kommune], 29 Januarie 2023

                                                    [Teken hier]

[Voornaam] [Sender Naam]

 

Laai “Bedanking-weens-probleme-in-vervoer-huiswerk.docx” af

Bedanking-weens-vervoer-probleme-huiswerk.docx – 5204 keer afgelaai – 16,21 KB

 

Die sleutelelemente vir die skryf van 'n bedankingsbrief in Frankryk en die handhawing van goeie verhoudings met jou werkgewer.

Bedanking is dikwels 'n moeilike stap vir werknemers, maar dit is belangrik om dit op 'n professionele wyse te bestuur en om goeie verhoudings met jou werkgewer te handhaaf. Om dit te doen, bedankingsbrief moet noukeurig geskryf word en sekere reëls volg. Eerstens is dit noodsaaklik om jou werkgewer duidelik van jou besluit in te lig, die vertrekdatum te noem en die kennisgewing te respekteer indien nodig.

Dit word dan aanbeveel om die redes vir die bedanking op 'n professionele en hoflike wyse te verduidelik, sonder om 'n negatiewe oordeel oor die maatskappy of die kollegas te vel. Dit is ook belangrik om beskikbaar te wees om die oorgang te vergemaklik en die opvolger te help om vinnig by sy nuwe funksies aan te pas. Ten slotte is dit raadsaam om die werkgewer te bedank vir die geleentheid wat gegee is om vir die maatskappy te werk en vir die vaardighede wat gedurende hierdie tydperk opgedoen is. Deur hierdie elemente te respekteer, is dit moontlik om 'n goeie verhouding met jou werkgewer te handhaaf, wat in die toekoms waardevol kan wees.