Loonbeslaglegging, ook bekend as inkomsteversiering. Is dit 'n proses wat die skuldeiser toelaat om 'n bedrag aan hom verskuldig te betaal deur 'n direkte aftrekking van die salaris van die skuldenaar? Hierdie operasies word uitgevoer met die ingryping van 'n regterlike beampte. Hierdie een sal al die nodige dokumente tot u beskikking hê. Die salarisgryp word beskou as een van die beste maniere waarop 'n skuldeiser, 'n onderneming of selfs 'n privaat persoon die bedrae wat hulle verskuldig is, kan verhaal. In hierdie artikel, ontdek alles wat u moet doen om 'n loonbeslag te betwis.

Die prosedure wat gevolg moet word

As 'n herinnering is dit moontlik om 'n dispuut te begin voordat u 'n loonbeslag ondergaan. Inderdaad, die prosedures wat deur die wet opgelê word, is moontlik nie gevolg nie. Ons kan byvoorbeeld probeer om 'n bedrag aan te gryp wat die wettige skaal baie hoër is as daar geen afdwingbare titel is nie.

Verifiëring van die teenwoordigheid van 'n afdwingbare titel

Slegs 'n balju met 'n afdwingbare titel kan op lone beslag lê. Dit word verskaf deur die eksekusieregter van die regterlike hof of deur die notaris wat verantwoordelik is vir die betrokke skuld. U is dan geregtig om 'n afskrif van die akte van uitvoering aan te vra by die balju wat verantwoordelik is vir die saak.

Verifiëring van wettige sperdatums

Van die oomblik dat die skuldeiser 'n beroep op die regter doen, moet laasgenoemde minstens 15 dae voor die versoeningsverhoor 'n dagvaarding aan u stuur.

Weet dat 'n konsiliasieverhoor noodwendig moet plaasvind voor enige prosedure van beslaglegging op vergoeding. Sodra dit plaasgevind het, moet die klerk 'n verslag opstel. Dit moet die verskillende verpligtinge en verpligtinge wat u teenoor die skuldeiser het, insluit. Aan die einde van die verhoor kan die regter 'n uitspraak lewer wat die direkte beslaglegging op jou inkomste toelaat.

As die regter die loonbeslag verleen, sal die klerk van die hof verplig word om u werkgewer in kennis te stel van die volgende beslag. Die punksie sal normaalweg binne agt dae na die einde van die appèlperiode plaasvind.

Verifiëring van die nakoming van die wettige skaal

U moet die bedrag van die garneringbedrag op u salaris beheer. Dit word bereken op grond van u netto inkomste vir die afgelope 12 maande. Vir verifikasie is dit belangrik om die laaste 12 betaalstrokies saam te voeg en die netto salarisse bymekaar te tel. Dit bly net om die vergelyking met die basis van die berekening op die garnering van lone te doen.

Dit is noodsaaklik om te verseker dat die skaal gerespekteer word. Inderdaad, die versiering van lone mag in geen geval die maksimum en maandelikse beslagleggingsbedrag oorskry nie.

Betwis van 'n loonbeslaglegging

As u gelukkig is, kan u 'n onreëlmatigheid raaksien nadat u die vorige punte nagegaan het. In hierdie geval kan u die bedrag van die loonbeslag onmiddellik met die regter van die regterlike hof betwis.

U het die opsie om die direkte debiet direk te betwis. Hiervoor moet u al die bewyse in u besit versamel: 'n afskrif van die antwoord van die balju wat die afwesigheid van 'n afdwingbare titel bepaal, 'n afskrif van die gedateerde briewe wat aangedui word dat die prosedures nie nagekom is nie, dokumente wat die nie-nakoming van die weegskaal regverdig. toegepas, ens. Al wat u hoef te doen is om 'n afspraak met die klerk van die hof te maak.

Daarbenewens het u ook die moontlikheid om 'n derde party toe te ken om die dispuut oor u loonbeslag te bestuur. Hierdie verteenwoordiger kan 'n balju of 'n prokureur wees. U moet net al die bewyse vir hom stuur.

Hoe om te doen ?

Let daarop dat die geskil oor beslaglegging op lone per aangetekende pos met ontvangsbewys gestuur moet word.

Hier is twee voorbeelde van briewe om 'n loonbeslag te betwis.

Voorbeeld 1: geskil oor die versiering van lone

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Meneer / Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum

 

Onderwerp: Dispuut oor die versiering van lone wat in die LRAR opgeteken is

Mevrou, meneer,

Na 'n eerste beslaglegging op my salaris op (datum van beslaglegging), wil ek u hiermee in kennis stel. Dat ek regstappe gedoen het om hierdie onwettige besluit te betwis.

Inderdaad (verduidelik die redes waarom u moet stry). Ek stel al die amptelike ondersteunende dokumente in my besit aan u beskikbaar.

Gekonfronteer hiermee (prosedurele onreëlmatigheid of fout waargeneem), sal ek u vra om sy onttrekkings te staak.

Dank u byvoorbaat vir u ywer, ontvang asseblief, mevrou, meneer, my innige groete.

 

                                                                                                         Handtekening

 

Voorbeeld 2: geskil oor die versiering van lone

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Meneer / Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum

 

Onderwerp: Betwis van die versiering van lone-LRAR

Mevrou, meneer,

Sedert (datum van die aanvang van die beslaglegging) en volgens die reëlings wat deur die hof getref is, het my werkgewer elke maand die bedrag (bedrag) van my salaris afgetrek. Hierdie maandelikse onttrekkings word gedoen vir die terugbetaling van 'n skuld onder (naam en voornaam van die skuldenaar).

Ek het dit egter net gevind (verduidelik u redes waarom u die loonbeslag betwis).

Ek stuur u die stawende dokumente wat die wettigheid van my appèl bewys. Ek verwag dat hulle u sal oortuig en dat u sal instem om dit in ag te neem.

Dit is waarom ek die eer het om u te vra om te doen wat nodig is om die situasie so vinnig as moontlik te reguleer. In afwagting van 'n antwoord wat ek hoop gunstig van u is, ontvang mevrou, meneer, die uitdrukking van my beste groete.

 

                                                                                                                     Handtekening

 

As u twyfel oor u regte, kan u altyd advies inwin 'n kenner. Hy sal aan u verdere toeligtings verskaf, afhangende van u saak. Dit sal die prosedures vir u baie duideliker maak. Daarbenewens kan u saak heel spesifiek wees. As u die hulp van 'n gekwalifiseerde beroep soek, kan u die kans in u guns verhoog.

 

Laai “Voorbeeld-1-wedstryd-duin-versiering-sur-lone.docx” af

Voorbeeld-1-wedstryd-duinbeslaglegging-sur-lonings.docx - 8353 keer afgelaai - 15,21 KB  

Laai “Voorbeeld-2-wedstryd-duin-versiering-sur-lone.docx” af

Voorbeeld-2-wedstryd-duinbeslaglegging-sur-lonings.docx - 8260 keer afgelaai - 15,36 KB