comme-un-pro.fr onderneem om hierdie webwerf betyds op datum te hou. As jy egter 'n probleem of verouderde data teëkom, sal ons dit waardeer as jy ons laat weet. Dui asseblief aan waar op die webwerf jy die verkeerde inligting lees. Ons sal so gou moontlik hierna kyk. Stuur asseblief jou antwoord per e-pos aan: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

Ons is nie verantwoordelik vir verliese as gevolg van onjuisthede of tekorte nie, en ook nie vir verliese as gevolg van probleme wat veroorsaak word deur of inherent is aan die verspreiding van inligting oor die internet nie, soos onderbrekings of onderbrekings. As u webvorms gebruik, doen ons alles in die werk om die aantal verpligte velde tot die minimum te beperk. Vir enige verlies gely as gevolg van die gebruik van data, advies of idees wat deur of namens comme-un-pro.fr via hierdie webwerf verskaf word, aanvaar comme-un-pro.fr geen verantwoordelikheid nie.

Gebruik van die webwerf en al sy komponente (insluitend forums) is onderhewig aan die Gebruiksvoorwaardes. Die blote gebruik van hierdie webwerf impliseer kennis en aanvaarding van hierdie gebruiksvoorwaardes.

Antwoorde en versoeke vir persoonlike inligting wat per e-pos of via 'n webvorm ingedien word, sal op dieselfde manier as briewe hanteer word. Dit beteken dat u binne een maand 'n antwoord van ons kan verwag. In geval van ingewikkelde versoeke, sal ons u binne een maand in kennis stel of ons 'n maksimum van 3 maande benodig.

Enige persoonlike data wat u aan ons verskaf as deel van u antwoord of versoek om inligting, sal slegs gebruik word in ooreenstemming met ons privaatheidsverklaring.

comme-un-pro.fr moet elke poging aanwend om sy stelsels teen enige vorm van onwettige gebruik te beskerm. comme-un-pro.fr moet toepaslike tegniese en organisatoriese maatreëls vir hierdie doel implementeer, met inagneming van onder meer die stand van die kuns. Dit kan egter nie verantwoordelik gehou word vir enige skade hoegenaamd, direk en/of indirek, gely deur 'n gebruiker van die webwerf, wat voortspruit uit die onwettige gebruik van sy stelsels deur 'n derde party nie.

comme-un-pro.fr aanvaar alle verantwoordelikheid vir die inhoud van webwerwe waarheen of waarvandaan 'n skakel of ander verwysing verwys word. Produkte of dienste wat deur derde partye aangebied word, is onderhewig aan die toepaslike bepalings en voorwaardes van sodanige derde partye.

Alle intellektuele eiendomsregte in die inhoud van hierdie webwerf is die eiendom van comme-un-pro.fr.

Die kopiëring, verspreiding en enige ander gebruik van hierdie dokumente is verbode sonder die skriftelike magtiging van comme-un-pro.fr, behalwe as en in die mate bepaal deur verpligte regulasies (soos die reg om te haal), behalwe in teenstelling met inhoud.

As u vrae het of probleme met die bereikbaarheid van die werf het, moet u asseblief kontak met ons maak.