Kan 'n werknemer ontslaan word omdat hy 'n baard met godsdienstige konnotasies ? Op hierdie netelige vraag het die Cassation Court op 8 Julie geantwoord 'n stop met betrekking tot die fundamentele regte en vryhede van werknemers in die onderneming.

In die geoordeelde saak is 'n werknemer, veiligheidskonsultant van Risk & Co, 'n maatskappy wat veiligheids- en verdedigingsdienste aan regerings, internasionale nie-regeringsorganisasies of private ondernemings lewer, ontslaan weens ernstige wangedrag, en die werkgewer het hom daarvan beskuldig dra 'n baard "Gekap op 'n manier wat vrywillig betekenisvol is op die dubbele godsdienstige en politieke vlak". Hy was van mening dat hierdie baard ' kon slegs verstaan ​​word as 'n provokasie deur [Die] kliënt, en so waarskynlik die veiligheid van sy span en [Sy] kollegas op die perseel ".

Die werknemer het toe op die regters beslag gelê om die nietigheid van sy ontslag aan te vra en te oordeel dat dit gebaseer was op a diskriminerende grond. Die sosiale kamer van die Cassation Court was dit met hom eens.

'N Neutraliteitsklousule is nodig om die dra van godsdienstige simbole te verbied

Die hoogste hof van ...