Nie-winsgewende arbeidslening: beginsel

As deel van 'n nie-winsgewende arbeidslening, stel die uitleenmaatskappy een van sy werknemers aan 'n gebruikersmaatskappy beskikbaar.

Die werknemer hou sy dienskontrak. Sy salaris word steeds deur sy oorspronklike werkgewer betaal.

Die arbeidslening is nie-winsgewende. Die uitleenmaatskappy faktureer die gebruikersmaatskappy slegs vir die salarisse wat aan die werknemer betaal is, die verwante maatskaplike koste en die professionele uitgawes wat aan die betrokke persoon vergoed word kragtens die bepaling (Arbeidskode, art. L. 8241-1) .

Nie-winsgewende arbeidslening: tot 31 Desember 2020

Aan die einde van die lente het die wet van 17 Junie 2020 die gebruik van nie-winsgewende arbeidslenings verslap om werknemers wat in gedeeltelike aktiwiteite geplaas is, makliker te laat leen aan 'n onderneming wat probleme ondervind. probleme om sy aktiwiteit te handhaaf as gevolg van 'n gebrek aan mannekrag.

Dus, tot 31 Desember 2020, ongeag u sektor, het u die moontlikheid om werknemers aan 'n ander maatskappy te leen:

deur die voorafgaande inligtingkonsultasie van die CSE te vervang deur een enkele konsultasie ...