ASAP-wet: duur en hernuwing van winsdelingsooreenkomste (artikel 121)

Die wet handhaaf die moontlikheid om winste te deel vir 'n tydperk van minder as drie jaar. Die minimum duur van 'n winsdelingsooreenkoms is nou een jaar.

Tot dusver was hierdie verkorte tydperk slegs moontlik vir ondernemings met minder as 11 werknemers en onder sekere voorwaardes.
Dit is ook tydelik in 2020 goedgekeur om die toekenning van die koopkragbonus te vergemaklik, maar hierdie moontlikheid is op 31 Augustus 2020 beëindig.

Die duur van die stilswyende hernuwing is ook verander. Dit sal nie meer vir drie jaar duur nie, maar vir 'n tydperk gelykstaande aan die aanvanklike termyn van die ooreenkoms.

ASAP-wet: nuwe reëls vir spaarooreenkomste vir werknemers wat op takvlak gesluit is (artikel 118)

Die verlenging van die tyd van een jaar vir takke om te onderhandel

Verskeie wette beplan reeds 'n paar jaar om die takke te verplig om oor werknemersspaargeld te onderhandel, maar elke keer word die sperdatum teruggeskuif. Herbegin die ASAP-wet wat die sperdatum wat deur die PACTE-wet bepaal is, met een jaar uitstel.

Die wet stel dus die sperdatum vir takke van 31 Desember 2020 tot 31 Desember 2021 uit