Geskenke en koopbewyse 2020: die voorwaardes waaraan voldoen moet word om voordeel te trek uit 'n vrystelling

Geskenke en koopbewyse moet nie verpligtend wees nie

Om voordeel te trek uit die sosiale vrystelling, moet u die geskenke wat aan u werknemers toegeken word, regtig aanbied.

Met ander woorde, dit moet nie 'n verpligting wees wat u op grond van byvoorbeeld u kollektiewe ooreenkoms, 'n bepaling van die dienskontrak of 'n gebruik.

Die toekenning van geskenke en koopbewyse mag nie diskriminerend wees nie

U kan besluit om slegs een werknemer 'n geskenk aan te bied as dit kom by die viering van 'n spesifieke gebeurtenis wat hierdie werknemer betref (huwelik, geboorte, ens.).

Die res van die tyd moet die geskenke wat u gee aan alle werknemers toegeskryf word, of aan 'n kategorie werknemers.

Wees versigtig as u 'n geskenk of 'n koopbewys ontneem vir 'n subjektiewe rede (ouderdom, herkoms, geslag, vakbondlidmaatskap, deelname aan 'n staking, ens.), Is daar diskriminasie.

Dieselfde geld as u dit doen om 'n werknemer indirek te straf (te veel siekteverlof, herhaalde vertragings, ens.).

Die geskenke en geskenkbewyse mag nie 'n sekere drempel oorskry nie

Om nie

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Topbestuurder: organiseer en bestuur vergaderings