Hierdie Wiskunde MOOC is ontwerp om jou te ondersteun in die oorgang van hoërskool na hoër onderwys. Hierdie voorbereiding in wiskunde, saamgestel uit 5 modules, stel jou in staat om jou kennis te konsolideer en jou voor te berei vir toetrede tot hoër onderwys. Hierdie MOOC is ook 'n geleentheid om jou kennis aan die einde van hoërskool te assesseer en om die wiskundige begrippe wat noodsaaklik sal wees vir 'n goeie integrasie in hoër onderwys te hersien. Ten slotte sal jy probleemoplossing oefen, wat 'n baie belangrike aktiwiteit in hoër onderwys sal wees. Verskillende evalueringsmetodes word voorgestel: MCQ's, talle toepassingsoefeninge om jou op te lei en probleme om op te los, wat deur die deelnemers geëvalueer sal word.

Lees verder die artikel op die oorspronklike webwerf →