Print Friendly, PDF & Email

 

ወደ ሙያዊ ክስተት ሊጋበዙ ይችላሉ ነገር ግን መገኘት አይችሉም. በእነዚህ አጋጣሚዎች የእርስዎን ኢፍትሐዊነት በኢሜይል በማሳወቅ ግብዣውን የላከልን ሰው ማሳወቅ አስፈላጊ ነው. ይህ የመጋበዣ ማሰናበያ ኢሜይል ወደ ባለሙያ ክስተት ለመጻፍ አንዳንድ ጠቃሚ ምክሮችን ይሰጥዎታል.

አለመስማማትን ይግለጹ

አንድ ግብዣ ሲደርስዎ, በአመልካችዎ መልስ ለመመለስ በቀን ነጻ ስለመሆንዎ በአስተርጓሚዎ አይፈልጉም. እምቢተኝነት በሚታይበት ጊዜ, የእርስዎ ደብዳቤ የማይገባዎት በመሆኑ ምክንያት እርስዎ ተሳታፊ እንደማይሆኑ የሚያሳይ ደብዳቤ መሆን አለበት.

ማመልከቻን በኢሜል ለመግለጽ አንዳንድ ጠቃሚ ምክሮች

ኦፊሴላዊ ያልሆነን ኢ-ሜይል ለመጻፍ የመጀመሪያ ምክኒያችን ወደ እርስዎ ዝርዝር ውስጥ መግባት ሳያስፈልግዎ አለመታዘዝዎን ለማሳየት ነው, ነገር ግን ውድቅ ማድረጉዎ በበለጠ እምነት መሆኑን ማሳየት.

ለደብዳቤዎ ለሚያደርጉት ግንኙነት ምስጋናዎን በመግለጽ ኢሜልዎን ይጀምሩ. በመቀጠል አለመቀበልዎን ያረጋግጡ. በኢሜይል በሙሉ በትሕትና እና በዘዴ ይቆዩ. በመጨረሻም, ይቅርታ በመጠየቅ ለወደፊቱ እድል ክፍት (ብዙ ሳይሰሩ).

ውድቅ ለመግለጽ አብነት ኤዲት ያድርጉ

እዚህ ሀ ኢሜይል አብነት የመመለሻ-ትምህርት-ቤት ስትራቴጂውን እንዲያቀርቡ ለቁርስ የመጋበዣ ምሳሌን በመጠቀም ለሙያዊ ግብዣ ያለዎትን እምቢታ ለመግለጽ:

ርዕሰ ጉዳይ-የ [ቀን] ቁርስ ግብዣ።

ጌታ / እመቤት,

በ [ቀን] የቀጠሮ አቀራረብ የአቅራቢነት አቀራረብ ግብዣዎን እናመሰግናለን. በሚያሳዝን ሁኔታ, በጠዋቱ ከደንበኛዎች ጋር በመገናኘቱ መገኘት አልችልም. በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ዓመታዊ ስብሰባውን በጉጉት እጠብቀዋለሁ ምክንያቱም በዚህ ምክንያት እዚህ መገኘት አልችልም.

(የሥራ ባልደረባዬ) በእኔ ቦታ ላይ በመሳተፍ በዚህ መደበኛ ባልሆነ ስብሰባ ወቅት ስለተባለው ነገር ሪፖርት ሊያደርግልኝ ይችላል ፡፡ ለሚቀጥለው ጊዜ በአንተ እጅ እቆያለሁ!

በታላቅ ትህትና,

[ፊርማ]
READ  በደንብ ለመፃፍ ረቂቁ መድረክ