TEAM የማስተማር እና የስልጠና ልምዶችን ለማዋሃድ ለሚፈልጉ ሁሉ የተፈጠረ MOOC ነው።

የተነደፈው የሚከተሉትን አባላት ባቀፈ ቡድን ነው፡-

  • GIP FTLV - አይፒ
  • CNAM ማዕከል ቫል ደ Loire
  • የኦርሌንስ ዩኒቨርሲቲ ERCAE ላቦራቶሪ

 

ሁሉም ሰው እንዴት ማድረግ እንደሚችል ያብራራል፡-

  • በቡድን ማስተማር ወይም ማሰልጠን, ለዚህ አይነት ስራ ክፍት እና ውጤታማ ቡድኖችን ይገንቡ
  • ይተባበሩ እና ይተባበሩ፣ የሚመለከታቸውን የትምህርታዊ ልምዶችን መለየት ፣ በእነዚህ ዘዴዎች የቀረቡትን እሴቶች ውድቅ ያድርጉ
  • ልምምድዎን ይተንትኑ እና አንጸባራቂ አቀማመጥ ይውሰዱልምምድዎን ለመከታተል ቁልፎች ይኑርዎት.
  • ከእኩዮች ጋር እርስ በርስ ይማሩ (የአቻ ትምህርት), የአቻ ትምህርት ሁኔታዎችን ማወቅ, የአምሳያው ጥንካሬ እና ውስንነት መለየት, የአሰልጣኙን ቦታ መጠራጠር.

እነዚህ ጭብጦች ከተለያዩ ሙያዊ አካባቢዎች በትምህርታዊ ሁኔታዎች ይቀርባሉ.

ተግባራት የተነደፉት ከዚህ MOOC ጋር የተያያዙ ግዥዎችን ለማጠናከር እና ከ ERCAE ላብራቶሪ ጋር ምርምር ለማድረግ በማሰብ ነው።