Print Friendly, PDF & Email

የ MOOC ዓላማ በሚከተሉት ነጥቦች ላይ ለተማሪዎች ግንዛቤዎችን መስጠት ነው።

  • በአፍሪካ ውስጥ የሚዳሰሱ እና የማይዳሰሱ የባህል እና የተፈጥሮ ቅርሶች ብልጽግና እና ልዩነት አጠቃላይ እይታ።
  • ከቅኝ ግዛት በኋላ ባለው አውድ ውስጥ እውቅና ፣ ሕገ መንግሥት እና ትርጓሜው ተግዳሮቶች።
  • ዛሬ በቅርስ መስክ የሚሠሩ ዋና ተዋናዮችን መለየት.
  • ከግሎባላይዜሽን አንፃር የአፍሪካ ቅርስ ቦታ።
  • ከአካባቢው ማህበረሰቦች ጋር በተገናኘ የአፍሪካ ቅርስ ጥበቃ እና ልማት ዘዴዎች እውቀት።
  • የአፍሪካን የቅርስ አስተዳደር ምሳሌዎችን መሰረት በማድረግ የሁለቱንም ፈተናዎች እና መልካም ልምዶችን መለየት፣ እውቀት እና ትንተና።

መግለጫ

ይህ ኮርስ በአፍሪካ የተፈጥሮ እና ባህላዊ ቅርስ ተግዳሮቶች እና አመለካከቶች ላይ በመስመር ላይ ስልጠና ለመስጠት በሚፈልጉ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል ያለው ዓለም አቀፍ ትብብር ውጤት ነው-ዩኒቨርስቲ ፓሪስ 1 ፓንተዮን-ሶርቦኔ (ፈረንሳይ) ፣ ዩኒቨርሲቲ ሶርቦኔ ኑዌል (ፈረንሳይ) ፣ ጋስተን በርገር ዩኒቨርሲቲ (ሴኔጋል) ).

የሰው ልጅ መገኛ የሆነችው አፍሪካ ታሪኳን፣ የተፈጥሮ ሀብቶቿን፣ ሥልጣኔዎቿን፣ ባሕሏንና አኗኗሯን የሚመሰክሩ በርካታ ቅርሶች አሏት። ሆኖም፣ በተለይ ውስብስብ ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበረሰባዊ እና ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ገጥሟታል። አሁን ያሉት እና በጣም በቅርብ የሚገጥሙት ተግዳሮቶች ሁለቱም አንትሮፖጂካዊ (በገንዘብ እጥረት ወይም በሰው ሃይል እጥረት ምክንያት የሚከሰቱ የጥበቃ እና የአስተዳደር ችግሮች፣ የትጥቅ ግጭቶች፣ ሽብርተኝነት፣ አደን ፣ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ የከተማ መስፋፋት ወዘተ) ወይም ተፈጥሯዊ ናቸው። ነገር ግን፣ ሁሉም የአፍሪካ ቅርሶች በአደጋ ውስጥ ወይም በመበላሸት ላይ አይደሉም፡ በርካታ የሚዳሰሱ ወይም የማይዳሰሱ፣ የተፈጥሮ ወይም የባህል ቅርሶች ተጠብቀው እና አርአያነት ባለው መልኩ ይገመገማሉ። ጥሩ ልምዶች እና ፕሮጀክቶች ተጨባጭ ችግሮችን ማሸነፍ እንደሚቻል ያሳያሉ.

READ  ቃል | ዘመናዊ ከቆመበት ቀጥል ይፍጠሩ