Proqressiv təqaüd: part-time fəaliyyət göstərən şəxs

Mütərəqqi pensiya sxemi aşağıdakı şərtlərə cavab verən işçilər üçün açıqdır:

Əmək Məcəlləsinin L. 3123-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş mənada natamam işləmək; qanuni minimum pensiya yaşına (62-ci il yanvarın 1-də və ya ondan sonra anadan olmuş sığortaolunanlar üçün 1955 yaş) 2 il azaldılmış, 60 yaşdan aşağı ola bilməyən; qocalıq sığortasının 150 rüb müddətini və ekvivalent kimi tanınan dövrləri əsaslandırır (Sosial Müdafiə Məcəlləsi, L. 351-15).

Bu sistem işçilərə pensiya pensiyalarının bir hissəsindən faydalanarkən azaldılmış fəaliyyət göstərməyə imkan verir. Təqaüdün bu hissəsi natamam iş müddətinə görə dəyişir.

Narahatlıq ondadır ki, Əmək Məcəlləsinin mənası daxilində iş vaxtı daha az olan işçilər yarım gün hesab olunur:

həftədə 35 saat qanuni müddətə və ya kollektiv müqavilə ilə müəyyən edilmiş müddətə (filial və ya şirkət müqaviləsi) və ya müddəti 35 saatdan az olduqda şirkətinizdə tətbiq olunan iş müddətinə; nəticələnən aylıq müddət,