Print Friendly, PDF və Email

Bu müddəa, sağlamlıq böhranından çıxışın idarə edilməsinə aid olan 2021/689/31 tarixli 05-2021 saylı qanunda yer alır (01 tarixli JO).

Bu müddət ərzində aparılmış balans müsahibələri ilə əlaqədar töhfələr, yalnız işəgötürənin öhdəliklərinin bu tarixə qədər yerinə yetirilməməsi hallarında, 01/10/2021 tarixindən etibarən veriləcəkdir.

Xatırladaq ki, ən azı 50 işçisi olan bir şirkətdə, işçi son 6 il ərzində peşə görüşmələrindən və ən azı bir məcburi olmayan təlim fəaliyyətindən faydalanmadıqda, işəgötürən Şəxsi Hesabına əlavə etməlidir. Bunun üçün 3.000 avro kredit veriləcək.

Məqaləni orijinal saytda oxumağa davam edin →

READ  Əlillik kompensasiyası üçün texniki yardımlar