Avropa hüququ daxili əmək hüququnda artan rol oynayır (xüsusilə Avropa direktivləri və iki Avropa ali məhkəməsinin presedent hüququ vasitəsilə). Lissabon Müqaviləsi tətbiq olunmağa başlayandan (1 dekabr 2009-cu il) hərəkata artıq məhəl qoyula bilməz. Media getdikcə daha tez-tez Avropa sosial hüququndan qaynaqlanan mübahisələri əks etdirir.

Buna görə də, Avropa əmək hüququnun biliyi şirkətlər daxilində hüquqi təlim və praktikada mühüm əlavə dəyərdir.

Bu MOOC sizə Avropa əmək hüququ üzrə bilik bazası əldə etməyə imkan verir:

  • şirkət qərarları üçün daha yaxşı hüquqi əminliyi təmin etmək
  • Fransa qanunlarına əməl etmədikdə hüquqları həyata keçirmək

Bir neçə avropalı ekspert iş yerində sağlamlıq və təhlükəsizlik və ya Avropa sosial əlaqələri kimi bu MOOC-da öyrənilən bəzi mövzulara xüsusi işıq salır.