Kvant fizikası maddənin davranışını atom miqyasında təsvir etməyə və elektromaqnit şüalanmanın təbiətini anlamağa imkan verən bir nəzəriyyədir. Bu gün müasir fizikanı anlamaq istəyənlərin hamısı üçün vacib elementdir. Lazer emissiyası, tibbi görüntüləmə və hətta nanotexnologiyalar kimi bir çox texnoloji irəliləyişlər bu nəzəriyyə sayəsində mümkün olmuşdur.

Müasir elmi dünyanı dərk etməyə susayan mühəndis, tədqiqatçı, tələbə və ya maarifçi həvəskar olmağınızdan asılı olmayaraq, kvant fizikası bu gün elmi mədəniyyətiniz üçün vacib olan biliklərin bir hissəsidir. Bu kurs kvant fizikasına girişdir. Bu, dalğa funksiyası və məşhur Şrödinger tənliyi kimi bu nəzəriyyənin əsas elementlərini mənimsəməyə imkan verəcək.

Bu kursda siz təcrübələrlə sıx əlaqə saxlayaraq kvant fizikası ilə nəzəri səviyyədə tanış olacaqsınız. Bu, tənliklərin və riyazi formalizmin arxasındakı reallığı anlamağa imkan verəcək. Bu kursun sonunda siz həm nəzəri, həm də eksperimental nöqteyi-nəzərdən əsas anlayışları mənimsəyəcək, həm də riyazi formalizmə uyğunlaşa biləcəksiniz. Siz həmçinin digər elmi kontekstlərdə təkrar istifadə edə biləcəyiniz sadə problemləri həll etməyi öyrənəcəksiniz.

Məqaləni orijinal saytda oxumağa davam edin →

READ  Ticarət - Öyrənin, Anlayın və İnvestisiya edin