Print Friendly, PDF və Email

Bu kursun sonunda siz aşağıdakıları edə biləcəksiniz:

  • Niyə əlaqəli verilənlər bazası böyük verilənlər kontekstində yerləşdirilən böyük verilənlər sistemləri üçün həmişə uyğun deyil.
  • Niyə piton dili böyük həcmdə verilənlərin emalı sahəsində geniş istifadə olunan dildir. Bu kurs sizi bu dildə, xüsusən də kitabxanadan istifadə etməklə proqramlaşdırma ilə tanış edir Çılpaq.
  • Nə statistik təhlillər böyük məlumatların işlənməsi və proqnozlaşdırılması tələb olunur.

Bu təlim sizə təqdim edir statistikada əsas anlayışlar kimi:

  • təsadüfi dəyişənlər,
  • diferensial hesablama,
  • qabarıq funksiyalar,
  • optimallaşdırma problemləri,
  • reqressiya modelləri.

Bu əsaslar üzrə təsnifat alqoritminə tətbiq edilir Percepttron.

Məqaləni orijinal saytda oxumağa davam edin →

READ  Ehtimallardan Bayes qiymətləndirməsinə qədər