Print Friendly, PDF və Email

4 həftə ərzində gəlin və taxıl anbarında risklərin idarə olunması problemlərini öyrədin. Siz risklərin qarşısının alınması yanaşmasının qurulmasının vacibliyini başa düşəcəksiniz və bu xüsusi mühitdə baş verən əsas riskləri müəyyən edə biləcəksiniz.

Sektorun müxtəlif oyunçuları: həmkarlar ittifaqlarının nümayəndələri, kənd təsərrüfatının sosial müdafiəsi nümayəndələri, şirkət əməkdaşları, müəllimlər, risklərin idarə edilməsi sahəsində ekspertlər və təlimçilər tərəfindən hazırlanmış bu MOOC sizə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi mövzularında biliklərinizi zənginləşdirməyə imkan verəcək.

READ  Hibrid informasiya sistemləri və təhlükəsizlik, reallığa qayıdış