Print Friendly, PDF və Email

Bu kursun sonunda siz aşağıdakıları edə biləcəksiniz:

  • Elektrikin bəzi klassik qanunlarını anlayın və istifadə edin
  • Fiziki vəziyyəti modelləşdirin
  • Avtomatik hesablama texnikasını inkişaf etdirin
  • “Açıq” məsələlərin həlli üsulunu başa düşmək və tətbiq etmək
  • Təcrübəni simulyasiya etmək və fiziki tənlikləri həll etmək üçün kompüter alətindən istifadə edin

təsvir

Bu modul 5 moduldan ibarət seriyanın birincisidir. Fizika üzrə bu hazırlıq biliklərinizi möhkəmləndirməyə və sizi ali təhsilə daxil olmağa hazırlamağa imkan verir.

Sizi elektrikdəki elektrondan, elementar hissəcikdən dinamik dövrənin işləmə qanunlarına, dövrənin işini proqnozlaşdırmağa imkan verən fiziki qanunlara aparacaq videoları rəhbər tutun.

Bu, orta məktəb fizika proqramının əsas anlayışlarını nəzərdən keçirmək, yeni nəzəri və eksperimental bacarıqlar əldə etmək və fizikada faydalı riyazi texnikaları inkişaf etdirmək üçün bir fürsət olacaq.

READ  ANSSI və BSI tərəfindən görülən Fransa və Almaniyada ransomware hücumları təhlükəsi