Kursun əsas məqsədi siyasi hadisələri müəyyən etmək, adlandırmaq, təsnif etmək və proqnozlaşdırmaq üçün lüğət, alətlər və üsullar təklif etməklə tələbələri siyasi obyektlərin xüsusi təbiəti ilə tanış etməkdir.

Hakimiyyət anlayışından başlayaraq, Politologiyanın əsas anlayışları sizə açıqlanacaq: demokratiya, rejim, siyasət, ideologiya və s.

Modullar irəlilədikcə leksikon yaradılır və sizinlə işləyir. Bu kursun sonunda siz intizam üçün xüsusi bir terminologiya əldə etmiş olacaqsınız və bu anlayışlarla hoqqabazlıq edəcəksiniz. Xəbərləri deşifrə etməkdə və fikirlərinizi formalaşdırmaqda daha rahat olacaqsınız.

Professorlar mütəmadi olaraq öz biliklərini və təhlillərini bölüşəcəklər. Videolarda öyrənməni daha dinamik etmək üçün bir neçə diaqram da var.

Siz həmçinin viktorinalar və müxtəlif məşqlər vasitəsilə biliklərinizi yoxlamaq imkanınız olacaq.

XƏBƏR: Bu il güc, onun tətbiqi və paylanmasının COVID 19 pandemiyasından necə təsirləndiyini görəcəyik.