Sizin kompüteriniz var, kodlamağı öyrənmək istəyirsiniz və bu sahədə tam və ya qismən başlanğıcsınız; siz tələbə, müəllim və ya sadəcə əsas proqramlaşdırmanı öyrənmək istəyini və ya ehtiyacını hiss edən birisiniz; bu kurs Python 3-dən bu kompüter biliklərinin qapısını açmaq üçün açar kimi istifadə edir.

Bu kurs praktikaya yönəlib və bir tərəfdən çoxlu qısa video kapsullar və sadə izahatlar sayəsində anlayışları göstərmək və izah etməklə əsas proqramlaşdırmanın öyrənilməsini əhatə etmək üçün zəngin material təklif edir, digər tərəfdən də bunları qoymağınızı xahiş etməklə başlayır. anlayışları əvvəlcə rəhbər, sonra isə müstəqil şəkildə praktikada tətbiq edin. Kursa inteqrasiya olunmuş UpyLaB alətimizlə bir neçə viktorina, fərdi layihə və avtomatik yerinə yetiriləcək və təsdiqlənəcək bir çox məşq sizə öyrənməni cilalamaq və sonra təsdiqləmək imkanı verir.