Texnikalar cəmiyyətlərimizdə getdikcə daha çox yer tutur, lakin onlar hələ də böyük ölçüdə naməlum olaraq qalır. Texnikalar dedikdə biz obyektləri (alətlər, alətlər, müxtəlif qurğular, maşınlar), proseslər və təcrübələri (kustar, sənaye) nəzərdə tuturuq.

Bu MOOC bu texnikaların siyasi, iqtisadi, sosial, estetik kontekstində necə istehsal edildiyini və məkanları və cəmiyyətləri, yəni evləri, şəhərləri, mənzərələri və uyğun olduqları insan mühitini necə konfiqurasiya etdiyini anlamaq üçün alətlər təqdim etmək niyyətindədir.
MOOC həmçinin onları müəyyən etmək, saxlamaq, qorumaq və təkmilləşdirmək üçün nəzəri və praktiki biliklər vermək, yəni onların irsi üzərində işləmək məqsədi daşıyır.

Hər həftə müəllimlər təhsil sahələrini müəyyənləşdirməklə başlayacaq, onlar əsas anlayışları izah edəcək, sizə bu günə qədər işlənib hazırlanmış müxtəlif yanaşmalar haqqında ümumi məlumat verəcək və nəhayət, sizə hər bir sahə üçün bir nümunə təqdim edəcəklər.

Məqaləni orijinal saytda oxumağa davam edin →

READ  Müştəriyə pis xəbər vermək