Mənsubiyyət hissi nədir?

Mənsubiyyət hissi 1943-cü ildə məşhur Maslow piramidası tərəfindən təyin olunan əsas ehtiyaclardan biridir. Müəllif psixoloq Abraham Maslow aidiyyəti ehtiyacını sevgi, dostluq və mənsubiyyət ehtiyacları ilə əlaqələndirdi. Bunlar bir fərdin, nə olursa olsun, bir qrup daxilində çiçəklənməsinə imkan verən çox güclü hisslərdir. Peşəkar dünyada bu, işçilərin bir korporativ mədəniyyətə bağlılığı və eyni zamanda ümumi bir missiyanın əldə olunmasına töhfə vermək hissi ilə sosial qarşılıqlı əlaqələrə çevrilir. Mənsubiyyət hissi bir şirkətdə yaradılır və qorunur. Digər şeylər arasında - ümumi bir hədəfi paylaşmaqla, həm də uyğunlaşma anları, əlavə peşəkar görüşlər, komanda qurma əməliyyatları və s.