Квантовата физика е теория, която позволява да се опише поведението на материята в атомен мащаб и да се разбере природата на електромагнитното излъчване. Днес това е основен елемент за всички, които искат да разберат съвременната физика. Благодарение на тази теория станаха възможни много технологични постижения, като лазерно излъчване, медицински изображения или дори нанотехнологии.

Независимо дали сте инженер, изследовател, студент или просветен любител, жаден за разбиране на съвременния научен свят, днес квантовата физика е част от знанията, които са от съществено значение за вашата научна култура. Този курс е въведение в квантовата физика. Това ще ви позволи да овладеете ключовите елементи на тази теория, като вълновата функция и известното уравнение на Шрьодингер.

В този курс ще се запознаете с квантовата физика на теоретично ниво, като същевременно поддържате тясна връзка с експериментите. Това ще ви позволи да разберете реалността зад уравненията и математическия формализъм. Следователно в края на този курс ще можете да овладеете основните понятия, както от теоретична гледна точка, така и от експериментална гледна точка, както и да присвоите математическия формализъм. Освен това ще се научите да решавате прости проблеми, които можете да използвате повторно в други научни контексти.